Międzynarodowa Konferencja Naukowa
Nauczyciel – Rodzic – Dziecko.
30-31.05.2019

ZAPISZ SIĘ
NA KONFERENCJĘ PROGRAM
KONFERENCJI

PROGRAM KONFERENCJI

CZWARTEK – 30.05.2019

Autorytet wychowawcy-nauczyciela jako wartość nadrzędna w relacjach szkolnych.

Konferencja

Część I

WYKŁADY

Gość specjalny: 

prof. Ukraińskiej Akademii Nauk Natalia Viatkina. ,,Active Learning or How To Teach Individually On the Basis of STEM Education, Project Based Learning and Critical Thinking”

(Tłumaczenie: Uczenie aktywne lub jak uczyć indywidualnie w oparciu o edukację STEM, metodę projektu oraz myślenie krytyczne)

Temat: Inteligencja emocjonalna jako wartość progowa w pracy nauczyciela. Autorytet wychowawcy – nauczyciela.
Prelekcja aktywna, przedstawiająca indywidualne nauczanie z wykorzystaniem metody STEM w projektowaniu i myśleniu krytycznym (wykład w języku angielskim, tłumaczony przez prof. Annę Sławomirę Gruszewską).

Prelegent: Renata Majewska

Temat:  Kolor ma moc. Psychologia koloru w kontaktach międzyludzkich. Kolor a emocje w życiu zawodowym w pracy nauczyciela.

Prelegent: Bożena Matela

Temat: Psychologiczne aspekty pracy z emocjami w życiu zawodowym i osobistym nauczyciela.

Prelegent: Agnieszka Zalewska

Temat: Inteligencja Emocjonalna – przedmiot podstawowy na każdym etapie edukacji.

Część II

PANEL WARSZTATOWY

Prowadząca: Renata Majewska

Warsztat: Zrozumieć kolor – ćwiczenia, testy, porady.

Prowadzące: prof. Anna Sławomira Gruszewska i prof. Natalia Viatkina – wykład odbędzie się w języku angielskim i będzie przetłumaczony na język polski.

Warsztat: Trening krytycznego myślenia w rozwoju ustawicznym

PIĄTEK – 31.05.2019

Erasmus plus  

DILABS- Digital community and Innovation in aduLt educAtion in Basic Skills(2016-1-FR01-KA204-023952)

Forum Rad Rodziców

Część I

Edukacja dorosłych – Idea uczenia się przez całe życie

Temat: Prezentacja projektu DILABS oraz międzynarodowej platformy edukacyjnej do rozwijania kluczowych kompetencji i podstawowych umiejętności

Prelegent: Beata Mintus

Temat: Technologie informacyjno-komunikacyjne a rozwijanie umiejętności uczenia się

Prelegent: dr Anna Kowalik-Conder

Temat: Efektywna edukacja osób dorosłych z wykorzystaniem innowacyjnych metod i narzędzi szkoleniowych

Prelegent: mgr Jolanta Ernest

Temat: Prawne i praktyczne aspekty funkcjonowania rad rodziców – ograniczenia i możliwości

Prelegent: Radosław Majcher

Po co szkoła Rodzicom, po co Rodzice szkole?

PRELEKCJE

Wprowadzenie – Bogdan Chęć

Temat: Jak wygląda autonomia szkoły, nauczyciela, rodzica. Co mówią akty prawne?

Prelegent: Sławomir Doburzyński

Temat: „ … żeby rodzice wrócili do szkoły” …Trudna droga do nowej edukacji.

Prelegent: Michał Kawecki

Temat: „Słowo o Wolności i Godności  w Edukacji. Nauczyciele i rodzice w czasach kryzysu.”

Prelegent: Bogdan Chęć

Temat: Co jest w nas nauczycielach i rodzicach co utrudnia nam współdziałanie?

Część II

Szkoła jako przestrzeń do dialogu.

PRACA WARSZTATOWA W GRUPACH

GRUPA I, prowadzenie: Bogdan Chęć

Temat: Jak stworzyć przyjazną  przestrzeń do współpracy z rodzicami na terenie szkoły?

GRUPA II, prowadzenie: Sławomir  Doburzyński

Temat: Rekomendacje do tworzenia  systemowych rozwiązań z rodzicami jako partnerami działań edukacyjnych na poziomie miasta, gminy, województwa.

GRUPA III, prowadzący: Michał Kawecki

Temat: Innowacyjni rodzice – klienci czy partnerzy ?

Część III

Dyskusja.

PREZENTACJA WYNIKÓW PRAC GRUP WARSZTATOWYCH

Prowadzenie: Bogdan Chęć, Sławomir Doburzyński. Michał Kawecki

Temat: Ustalenie zakresu i terminów dalszych działań FORUM RAD RODZICÓW

PRELEGENCI

Sławomira Gruszewska

Sławomira Gruszewska

prof. US dr hab., psycholog, etyk, filozof, pracownik naukowo dydaktyczny Uniwersytetu Szczecińskiego. Uczestniczka wielu staży naukowych w kraju i za granicą: między innymi, w Kijowie, Taszkiencie, Paryżu. Zajmuje się psychologią społeczną, psychologią twórczości, neuropsychologią i psycholingwistyką. Wykłada w SSW Collegium Balticum i w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, Wydziale Humanistycznym w Uniwersytecie Szczecińskim,  Współpracuje z wieloma uczelniami w kraju i za granicą. Konsultantka do spraw kryzysów w Instytucie Socjologii Ukraińskiej Akademii Nauk w Kijowie. Autorka wielu publikacji naukowych i popularnonaukowych. Ostatnio wydała książkę pt:” Dar dna”, w której podpowiada, ” jak wrócić do szczęścia i dokonać w życiu twórczej transformacji”. Fascynuje się sztuką i podróżami. Wyznaje zasadę: „Pasja bez odwagi, to jak lot z jednym skrzydłem, a ambicja bez wiedzy, to jak łódka z dziurawym dnem. ani nie dolecisz, ani nie dopłyniesz! utkwisz w tęsknocie za…(?)”

Natalia Viatkina

Natalia Viatkina

prof. filozof, logik, pracownik Instytutu Filozofii Ukraińskiej Akademii Nauk w Kijowie. Uczestniczka wielu staży naukowych, miedzy innymi w USA i w Polsce. Zajmuje się filozofią nauki, markietingiem, biznesem i coachingiem. Prowadzi wykłady w językach: rosyjskim, ukraińskim i angielskim. Autorka wielu publikacji naukowych i popularno- naukowych. Ekspert od kryzysów społecznych, gość wielu programów telewizyjnych w telewizji ukraińskiej. Zafascynowana literaturą światową, historią, polityką i podróżami. Wyznaje zasadę:” MOŻESZ OSIĄGNĄĆ WSZYSTKO I WSZĘDZIE, POD WARUNKIEM, ŻE NIE ZATAISZ PRZED SOBĄ PRAWDY O SOBIE SAMYM!”

Renata Majewska

Renata Majewska

Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie Warszawskiej Szkoły Reklamy w Warszawie- Strategia Reklamy i PR. Pedagog z wieloletnim doświadczeniem, plastyczka, trenerka, coach wizerunku. Specjalistka psychologii koloru w Ośrodku Szkoleń Medialnych RDC. Wykładowczyni w Szkołach Makijażu, Stylizacji, Charakteryzacji i Akademii Kongresu Kobiet. Od lat wspiera środowisko nauczycieli, inicjatorka autorskich szkoleń z zakresu dress code nauczyciela, marki osobista nauczyciela, psychologii koloru w wystąpieniach publicznych nauczyciela. Członkini Zarządu Fundacji” Polska Jest Kobietą”, członkini Inicjatywy Feministycznej, Kongresu Kobiet jak również członkini Rady Nadzorczej Fundacji Program Pomocy Pierwsza Praca. Kieruje się mottem życiowym: „Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.” Jan Paweł II

Bożena Matela

Bożena Matela

Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Warnie w Bułgarii – mgr ekonomii ze specjalnością ekonomika i organizacja turystyki. Ponad 12 lat była udziałowcem, członkiem zarządu oraz dyrektorem sprzedaży i marketingu w spółce, należącej do międzynarodowej korporacji Paxar (obecnie włączonej do korporacji Avery Dennison). Od wielu lat prowadzi własną działalność gospodarczą w branży mikrobiologicznych komór laminarnych. Ukończyła studium coachingu według międzynarodowych standardów etycznych oraz standardów kształcenia adeptów coachingu International Coaching Federation i Polskiej Izby Coachingu. Organizatorka szkoleń i warsztatów, ukierunkowanych na rozwijanie kompetencji interpersonalnych i społecznych oraz komunikacji opartej na zasadach i wartościach współpracy. Często powtarza:”Satysfakcjonujące życie wymaga uważności i ustawicznej dbałości o wewnętrzny rozwój. Coaching jest w służbie naszego rozwoju.” Jest propagatorką ustawicznej edukacji oraz aktywności osób w wieku 50 plus.

Bogdan Chęć

Bogdan Chęć

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 61 im. Michała Kmiecika w Szczecinie. Współzałożyciel Polskiego Stowarzyszenia Rodziców. Organizator wielu konferencji, również międzynarodowych, poświęconych partnerskiej współpracy nauczycieli i rodziców. Uczestnik studyjnych wyjazdów do krajów Europy Zachodniej organizowanych przez Europejskie Stowarzyszenie Rodziców (EPA). Publikacje w Edukacji i Dialogu, Refleksjach, Liderze oraz w książkach m.in. „Prawa rodziców w szkole”, Materiały z Międzynarodowej Konferencji w Bielawie „Edukacja jako dialog i partnerstwo”, Konferencji z okazji 10- lecia Społecznej Szkoły Podstawowej STO w Szczecinie. Organizator cyklu spotkań Akademii Nauczycielskiej z udziałem wybitnych ludzi kultury i edukacji. Organizator Ogólnopolskiej Konferencji Edukacyjnej pt. „Edukacja Jako Przestrzeń Spotkania”.

Michał J. Kawecki

Michał J. Kawecki

Psycholog, terapeuta. Współzałożyciel Społecznego Towarzystwa Oświatowego i pierwszej niepublicznej szkoły STO w Szczecinie. Twórca Zamkowych Spotkań z Psychologią i Sztuką oraz Szczecińskiego Salonu Poezji (Anny Dymnej) . Wieloletni przedstawiciel Polski w Europejskim Stowarzyszeniu Rodziców.

Sławomir Doburzyński

Zajmuje się zagadnieniami z dziedziny rozwoju regionalnego i planowania strategicznego. Autor książek z dziedziny programowania rozwoju społeczno – ekonomicznego Pomorza Zachodniego. Współtwórca dwóch edycji Strategii Rozwoju Województwa, licznych dokumentów strategicznych i programowych, projektów rozwojowych takich jak Zachodniopomorski Szlak Żeglarski. Organizator Tygodnia Społecznego. Obecnie kieruje działem strategii i komunikacji Stoczni Szczecińskiej.

Agnieszka Zalewska

Prezes Polskiej Fundacji Przeciwdziałania Uzależnieniom, szefowa firmy Atelia. Od lat zajmuje się obserwacją i badaniem stanu psychicznego Polaków. Pomysłodawczyni projektu „Feel It” obejmującego m.in działania w zakresie pracy nad kompetencjami emocjonalno-społecznymi młodzieży. Celem projektu jest profilaktyka uzależnień wśród młodzieży w wieku 13-17 lat w ujęciu holistycznym, a więc uwzględniającym całokształt potrzeb młodego człowieka, sposób jego funkcjonowania (w sferach poznawczej, społecznej i emocjonalnej), zadania rozwojowe, a także rozwijanie kompetencji emocjonalno-społecznych przez młodych ludzi aby wzmacniać ich empowerment i przeciwdziałać zachowaniom destrukcyjnym.

Jolanta
Ernest

Prawnik, trener biznesu, color coach, ekspert wizerunku i psychologii wyglądu. Od wielu lat pracuję przede wszystkim z kobietami w zakresie zwiększania ich aktywności zawodowej, asertywności, wiary we własne siły. Prowadzę szkolenia i warsztaty z etykiety w biznesie, mobbingu, stresu kobiecego i cały wachlarz z zakresu wizerunku np.pierwsze wrażenie, mowa ciała, dress code w biznesie. Moją pasją są kolory. Wykonuję profesjonalną 12 stopniową analizę kolorystyczną metodą Professional Beauty Creator. Pokazuję innym jak pokolorować swój świat. Doświadczając sama mobbingu specjalizuję się w szkoleniach ze szczególnym naciskiem na część warsztatową – rozpoznawanie zachowań, radzenie sobie z emocjami i obrony asertywne.

Beata
Mintus

Koordynator do spraw projektów międzynarodowych w Szczecińskiej Szkole Wyższej Collegium Balticum. Ukończyła trzy fakultety w obszarze nauk społecznych: politologia (specjalność: lobbing i doradztwo międzynarodowe), europeistyka (zarządzanie projektami unijnymi) oraz stosunki międzynarodowe (specjalność organizacje pozarządowe). Wieloletnia wolontariuszka Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Szczecinie oraz stażystka Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczpospolitej Polskiej. Rozpoczęła studia doktoranckie w obszarze nauk o polityce, a w swoich badaniach skupia się nad rozwojem społeczeństwa obywatelskiego w Polsce po 1989 roku.  W pracy zawodowej zajmuje się koordynacją projektów z komponentem międzynarodowym w szczególności w ramach programów Erasmus+, Granty Norweskie oraz Europa dla Obywateli. 

Kowalik-Cowder

Anna Kowalik-Conder

Doktor nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika. Zainteresowania naukowe: komunikacja, proces uczenia się i nauczania z perspektywy psychologicznej, neurobiologicznej, konstruktywistycznej społeczno-kulturowej; zastosowanie i znaczenie ICT w całożyciowym uczeniu się i rozwoju człowieka; młodzi – ich dylematy i problemy w życiu prywatnym, społecznym oraz na rynku pracy w płynnej nowoczesności.

Paweł Bobrowski

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Dziennikarz Muzyczny/Starszy Publicysta, z 24 letnim doświadczeniem redaktorskim w radiu i telewizji. Od 20 lat posiada kartę mikrofonową najwyższej kategorii „S”. Był redaktorem, publicystą, starszym publicystą, kierownikiem redakcji muzycznej, dyrektorem muzycznym oraz kierownikiem działu oprawy muzycznej i promocji antenowej Radia Dla Ciebie w Warszawie. Prowadził wiele audycji radiowych i TV, w tym kilka kultowych. Posiada 6 letnie doświadczenie w obsłudze planowania muzyki, liczne kontakty w świecie dziennikarzy, wykonawców, twórców i producentów muzyki. Prowadził szkolenia dla prezenterów radiowych i DJ w Polskim Radiu. Nadal jest czynnym dziennikarzem oraz kieruję pracami Ośrodka Szkoleń Medialnych Radia Dla Ciebie w Warszawie.

KOMITET NAUKOWY

– Prof. dr hab. Aleksandra Żukrowska
– Dr Andrzej Staroń
– Dr Mirosław Zając
– Dr Małgorzata Hermanowicz
– Renata Majewska
– Bogdan Chęć

KOMITET ORGANIZACYJNY

– Elżbieta Ceholnik-Szafran  – Przewodnicząca
– Dominika Macedońska
– Agata Baryła
– Paweł Bobrowski

PROGRAM KONFERENCJI

Informujemy, że rejestracja uczestników na Międzynarodową konferencję Nauczyciel – Rodzic – Dziecko jest aktywna do 29 maja 2019 roku.

Wszelkie pytania prosimy kierować do Przewodniczącej Komitetu Organizacyjnego Konferencji – Pani Elżbiety Ceholnik-Szafran

tel. 725 808 505
e-mail: e.ceholnik-szafran@cb.szczecin.pl

MIEJSCE KONFERENCJI – AULA COLLEGIUM BALTICUM

PATRONAT HONOROWY KONFERENCJI

starosta stargardzki

PATRONAT INSTYTUCJONALNY KONFERENCJI

PARTNER MEDIALNY

RADIO SZCZECIN

PARTNERZY KONFERENCJI

Erasmus plus Collegium Balticum Biuro Projektów Międzynarodowych Zachodniopomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Zapisz się na
konferencję

Wypełnij formularz kontaktowy

– Udział czynny* – 199,00 zł
– Udział bierny** – 99,00 zł
– Studenci Collegium Balticum – wstęp BEZPŁATNY
– Nauczyciele czynni zawodowo***- wstęp BEZPŁATNY

– WAŻNE! Drugi dzień konferencji jest nieodpłatny!

*udział oraz przesłanie artykułu do publikacji w materiałach pokonferencyjnych,wydawnictwo Szczecińskiej Szkoły Wyższej Collegium Balticum
**opłata bez noclegu
***Nasza Uczelnia wspiera nauczycieli, dlatego na podstawie zaświadczenia wydanego przez dyrektora szkoły o zatrudnieniu, każdy nauczyciel może wziąć udział w konferencji bez opłat

Wpłaty prosimy dokonywać na:
Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium Balticum
ul. Mieszka I 61c
71-011 Szczecin

Numer konta bankowego:
BZ WBK 85 1090 2268 0000 0001 1584 0796

W tytule przelewu prosimy wpisać:
Imię i nazwisko, opłata rejestracyjna konferencja Nauczyciel, Rodzic, Dziecko

Skip to content