4 semestry

Informacje

Liczba semestrów: 4

Cena

1450 zł cena za semestr

Opis kierunku

Celem studiów podyplomowych jest nadanie kwalifikacji do podjęcia pracy na stanowisku nauczyciela-logopedy w placówkach oświatowo-wychowawczych, artystycznych, poradniach specjalistycznych, w tym psychologiczno-pedagogicznych, gabinetach terapeutycznych i innych placówkach, w których prowadzona jest działalność logopedyczna. Ukończenie studiów podyplomowych daje uprawnienia do otwierania własnych gabinetów logopedycznych.

Adresaci studiów

Studia podyplomowe kwalifikacyjne, czterosemestralne w zakresie przygotowania słuchaczy, absolwentów studiów pedagogicznych I oraz II stopnia, do działań profilaktycznych, diagnostycznych i terapii zaburzeń mowy.