„WYPOŻYCZENIE NA ZAMÓWIENIE” – oferta skierowana głównie do studentów spoza Szczecina  (odbiór i zwrot książek w miejscu odbywania zajęć)!!!

Biblioteka wprowadza nową formę udostępniania książek – oprócz tradycyjnego sposobu wypożyczeń na miejscu w bibliotece – oferuje „wypożyczenie na zamówienie”, umożliwiając studentom spoza Szczecina składanie  zamówień przez Internet  na adres e-mail  Biblioteki CB: biblioteka@cb.szczecin.pl. W zamówieniu należy podać tytuły książek lub temat zagadnienia do którego poszukiwana jest literatura. Następnie podać swoje dane

Studiujący w Szczecinie  odbierze i zwróci swój pakiet książek w czasie zjazdu w dziekanacie w Szczecinie na ul. 3 Maja, studiujący w Stargardzie  w tamtejszej bibliotece .

Zapraszamy do korzystania ze zbiorów Biblioteki CB:

Partnerzy Uczelni

Organizacja IT w województwie zachodniopomorskim

Komenda Wojewódzka Policji Szczecin

Microsoft Polska - platforma do nauczania zdalnego i studia online

Uczelnia IT z szkoleniami

Microsoft Azure – platforma chmurowa firmy Microsoft stworzona w modelu PaaS.

Biuro Bezpieczeństwa Narodowego z siedzibą w Szczecinie

Skip to content