DZIAŁALNOŚĆ BIBLIOTEKI

Biblioteki naszych uczelni aktywnie wspierają proces edukacyjny i naukowo-badawczy studentów oraz pracowników naukowych. Pomagają także w realizowaniu toku studiów i pisaniu prac dyplomowych poprzez gromadzenie i udostępnianie odpowiedniej literatury oraz prowadzenie działalności informacyjno-dydaktycznej, np. szkoleń bibliotecznych dla studentów. Z biblioteki mogą korzystać studenci wydziałów miejscowych i zamiejscowych po okazaniu legitymacji studenckiej. Jednorazowo można wypożyczyć 6 pozycji na okres miesiąca (czasopisma na okres 2 tygodni). Zbiory gromadzone są zgodnie z profilami uczelni, obejmują opracowania z bezpieczeństwa, fizjoterapii, języków obcych, pedagogiki, polityki, ekonomii, informatyki, dziennikarstwa oraz nauk pokrewnych: filozofii, psychologii, socjologii, prawa, geografii, historii, medycyny. W głównej siedzibie Szczecińskiej Szkoły Wyższej Collegium Balticum do dyspozycji użytkowników są dwie czytelnie: tradycyjna (książek i czasopism) oraz czytelnia medialna z dostępem do Internetu. W siedzibie Wydziału Zamiejscowego w Stargardzie Szczecińskim została oddana do użytku nowa biblioteka z czytelnią oraz zapleczem medialnym. Nasi studenci mogą korzystać z bibliotek i czytelni w tygodniu oraz w weekendy zjazdowe zgodnie z ustalonymi godzinami otwarcia. Dodatkowo biblioteka prowadzi sprzedaż skryptów i zeszytów naukowych Wydawnictwa Collegium Balticum.

 

WIRTUALNA BIBLIOTEKA NAUKI

Uczelnie udostępniają swoim studentom Wirtualną Bibliotekę Nauki, która jest jedną z pierwszych w Polsce bibliotek cyfrowych. Gwarantuje ona nieograniczony i bezpłatny dostęp do najważniejszych publikacji naukowych na świecie. Jest to system udostępniania naukowych baz danych przez Internet, który prowadzi Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego. Wirtualna Biblioteka Nauki to istotne wsparcie w pracach badawczych, rozwojowych i wdrożeniowych we wszystkich dziedzinach wiedzy i specjalnościach naukowych w Polsce, a także ważna pomoc dla doktorantów i studentów przygotowujących prace dyplomowe.

 

NOWOŚCI

Informujemy, że nasza Uczelnia uzyskała dostęp do nowych baz danych (oprócz dotychczasowych zasobów ELSEVIER, SPRINGER, WEB OF KNOWLEDGE) gwarantujących bezpłatny dostęp do najważniejszych publikacji naukowych na świecie. Dzięki MNiSW posiadamy dostęp do pakietu podstawowego baz naukowych wydawnictwa EBSCO Publishing. Pakiet zawiera 12 baz i obejmuje szeroki zakres dziedzinowy: nauki ścisłe, humanistyczne, społeczne, psychologię, edukację, nauki ekonomiczne, biznes, informatykę, technikę, biologię, chemię, fizykę, nauki medyczne, biomedyczne i wiele innych. Studenci i pracownicy SSW CB mogą korzystać z baz na terenie Uczelni poprzez komputery tam umieszczone (dostęp z komputerów spoza Uczelni nie jest możliwy). Korzystanie z baz jest bezpłatne.

Aby rozpocząć przeszukiwanie baz należy kliknąć poniższy link:

http://search.ebscohost.com

 

NOWOŚCI KSIĄŻKOWE:

Do nowości można zajrzeć również – tutaj

Nowości znajdują się w zakładce : Katalog- Zestawienia

Poniżej zamieszamy opis 12 baz z pakietu EBSCO.

Bazy pełnotekstowe:

Bazy bibliograficzne:

WOLNY DOSTĘP DO ŚWIATOWYCH ZASOBÓW WIEDZY !

Informujemy, że nasza Uczelnia uzyskała dostęp do najnowszych naukowych baz danych. Daje on możliwość korzystania z najbardziej prestiżowych i wartościowych naukowych publikacji. Do dyspozycji są trzy naukowe bazy danych: Elsevier, Springer, Web of Science. Część z nich zawiera pełne teksty czasopism, w innych są abstrakty i cytowania (wszystkie w języku angielskim). Bazy są szczególnie przydatne dla osób pracujących nad swoimi pracami dyplomowymi, pomogą w pracy naukowej i staną się źródłem wielu badawczych inspiracji. Studenci i pracownicy SSW CB mogą korzystać z baz na terenie biblioteki Uczelni poprzez komputery tam umieszczone (dostęp z innych komputerów spoza Uczelni nie jest możliwy). Korzystanie z baz jest bezpłatne.

Naukowa Bazy Danychdostęp z innych komputerów spoza Uczelni nie jest możliwy

Pełne teksty czasopism

http://vls.icm.edu.pl/ss.html

lub

http://www.sciencedirect.com/

http://vls1.icm.edu.pl/cgi-bin/sciserv.pl?collection=springer

lub

http://www.springerlink.com/home/main.mpx

Abstrakty i cytowania

http://zatoka.icm.edu.pl/sci/

lub

http://apps.isiknowledge.com/UA_GeneralSearch.do?action=clear&product=UA&search_mode=GeneralSearch&SID=P2idfH4oaABoJ56dLKA

Słuchacze studiów podyplomowych mają możliwość wypożyczania książek na podstawie legitymacji bibliotecznej wydawanej przez Bibliotekę Collegium Balticum (niezbędny dowód osobisty).

Partnerzy Uczelni

Organizacja IT w województwie zachodniopomorskim
Komenda Wojewódzka Policji Szczecin
Microsoft Polska - platforma do nauczania zdalnego i studia online
Uczelnia IT z szkoleniami
Microsoft Azure – platforma chmurowa firmy Microsoft stworzona w modelu PaaS.
Biuro Bezpieczeństwa Narodowego z siedzibą w Szczecinie
Skip to content