Opis kierunku

Studenci poszerzają wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne w obszarze poradnictwa kariery i doradztwa zawodowego dla młodzieży i dorosłych. Absolwenci mają szansę zatrudnienia w urzędach pracy, centrach aktywizacji zawodowej, kształcenia ustawicznego, integracji społecznej, biurach karier, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, instytucjach szkoleniowych, agencjach pośrednictwa pracy, działach ds. personalnych, działach ds. szkoleń i rozwoju kadr.

Adresaci studiów

Studia podyplomowe skierowane do osób zainteresowanych pomocą w tworzeniu i realizowaniu projektów kariery zawodowej, diagnozowaniem predyspozycji zawodowych i specyfiki rynku pracy, a także prowadzeniem indywidualnych i grupowych konsultacji wsparcia zawodowego.