15/01/2018

KIERUNEKTRYBCENA

Pedagogika (studia I stopnia)
Specjalności: 

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
Prewencja patologii i zagrożeń społecznych
Pedagogika zdrowia z dietetyką – NOWOŚĆ !

studia stacjonarne
studia niestacjonarne
360 zł/ m-c
360 zł/ m-c

Bezpieczeństwo wewnętrzne (studia I stopnia)
Specjalności:

Służba policyjna i bezpieczeństwo publiczne
Zarządzanie kryzysowe
Bezpieczeństwo transportu i komunikacji 

studia stacjonarne
studia niestacjonarne
360 zł/ m-c
360 zł/ m-c

Dietetyka
Specjalności:

Psychodietetyka
Dietetyka sportowa 

studia stacjonarne
studia niestacjonarne
470 zł/ m-c
470 zł/ m-c
   
   

Kosmetologia* (studia I stopnia)
Specjalności:

SPA i odnowa biologiczna
Podologia 

studia stacjonarne
studia niestacjonarne
470 zł/ m-c
470 zł/ m-c

Prywatny: Pedagogika specjalna (studia I stopnia)
Specjalności:

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
Pedagogika resocjalizacyjna 

studia niestacjonarne330 zł/ m-c
   

Psychologia w biznesie*
Specjalności:

Studia przeznaczone są dla osób chcących poznać nowoczesne metody pracy z różnymi typami osobowości, zdobyć menadżerskie kompetencje, wiedzę psychologiczną niezbędną dla prawidłowego i efektywnego zarządzania ludźmi, relacjami, procesami.

To kierunek dla pragnących budować i motywować, opierając na zdrowych i rzetelnie skonstruowanych zależnościach i relacjach.

studia stacjonarne
studia niestacjonarne
500 zł/ m-c
400 zł/ m-c

Zobacz również
Skip to content