26/05/2020

Szanowni Studenci,

Zgodnie z rekomendacjami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego informujemy, że wszystkie zajęcia dydaktyczne do końca semestru letniego oraz sesja egzaminacyjna, czyli wszystkie egzaminy oraz zaliczenia, na wszystkich kierunkach studiów w Szczecińskiej Szkole Wyższej Collegium Balticum, w roku akademickim 2019/2020 odbędą się ONLINE.

 Sesja egzaminacyjna została zaplanowana w terminie nieco późniejszym w stosunku do pierwotnie planowanego oraz ujednolicona dla studentów wszystkich kierunków w Szczecinie i Stargardzie. Z uwagi na sytuację wywołaną pandemią chcemy zadbać o komfort studentów w czasie sesji online, ułatwić organizację czasu przeznaczonego na naukę oraz przystępowanie do zaliczeń, a także zagwarantować dostępność wszystkich wykładowców w tym okresie.

Co musicie wiedzieć?

Do końca semestru letniego zajęcia dydaktyczne odbywają się online.

Termin sesji ulega zmianie i rozpocznie się w Szczecinie i w Stargardzie 25.06 2020 r. i potrwa do 1.07.2020 r. dla studentów studiów stacjonarnych.

Termin sesji ulega zmianie i rozpocznie się w Szczecinie i w Stargardzie 26.06 2020 r. i potrwa do 28.06.2020 r. dla studentów studiów niestacjonarnych.

Co najmniej na siedem dni przed terminem egzaminu egzaminator umieści na Platformie Moodle szczegółowe informacje na temat formy przeprowadzenia egzaminu oraz wykorzystywanych narzędzi.

Zaliczenia i egzaminy odbędą się z wykorzystaniem Platformy Moodle oraz usługi Skype w przypadku egzaminów i zaliczeń ustnych.

Egzamin ustny jest rejestrowany w formie nagrania obrazu oraz dźwięku. Nagranie jest usuwane po upływie 14 dni od dnia egzaminu lub zaliczenia.

Przypominamy także, że praktyki zawodowe mogą być realizowane do końca semestru, czyli do 30.09.2020 r.

Termin sesji

Studia stacjonarne – wszystkie kierunki Szczecin

Semestr letni
Sesja egzaminacyjna 25.06.2020 – 1.07.2020
Termin złożenia pracy dyplomowej do 1.07.2020
Egzaminy dyplomowe 10.07.2020 – 25.07.2020
Wakacje letnie 02.07.2020 – 20.09.2020
Poprawkowa sesja egzaminacyjna 21.09.2020 – 27.09.2020
Termin złożenia pracy dyplomowej do 27.09.2020
Egzaminy dyplomowe 05.10.2020 – 24.10.2020

Studia stacjonarne – wszystkie kierunki Stargard

Semestr letni
Sesja egzaminacyjna 25.06.2020 – 1.07.2020
Termin złożenia pracy dyplomowej do 1.07.2020
Egzaminy dyplomowe 10.07.2020 – 25.07.2020
Wakacje letnie 02.07.2020 – 20.09.2020
Poprawkowa sesja egzaminacyjna 21.09.2020 – 27.09.2020
Termin złożenia pracy dyplomowej do 27.09.2020
Egzaminy dyplomowe 05.10.2020 – 24.10.2020

 Studia niestacjonarne – wszystkie kierunki Szczecin

Semestr letni
Sesja egzaminacyjna 26.06.2020 – 28.06.2020
Termin złożenia pracy dyplomowej do 1.07.2020
Egzaminy dyplomowe 10.07.2020 – 25.07.2020
Wakacje letnie 02.07.2020 – 20.09.2020
Poprawkowa sesja egzaminacyjna 21.09.2020 – 27.09.2020
Termin złożenia pracy dyplomowej do 27.09.2020
Egzaminy dyplomowe 05.10.2020 – 24.10.2020

Studia niestacjonarne – wszystkie kierunki Stargard

Semestr letni
Sesja egzaminacyjna 26.06.2020 – 28.06.2020
Termin złożenia pracy dyplomowej do 1.07.2020
Egzaminy dyplomowe 10.07.2020 – 25.07.2020
Wakacje letnie 02.07.2020 – 20.09.2020
Poprawkowa sesja egzaminacyjna 21.09.2020 – 27.09.2020
Termin złożenia pracy dyplomowej do 27.09.2020
Egzaminy dyplomowe 05.10.2020 – 24.10.2020

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Menadżerami kierunków:

Prosimy  zapoznanie się z załączonym Zarządzeniem Rektora w sprawie zasad przeprowadzania egzaminów i zaliczeń w trybie zdalnym w roku akademickim 2019/2020.

Zarządzenie rektora

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zobacz również
Skip to content