14/06/2017

W dniach 2-3 czerwca 2017 r. odbyła się konferencja naukowa Edukacja domowa – teoria i praktyka zorganizowana przez SSW Collegium Balticum. W konferencji uczestniczyli przedstawiciele różnych dyscyplin naukowych, nauczyciele oraz studenci zainteresowani tym nurtem w edukacji. Program konferencji ułożono w ten sposób, aby w pierwszym dniu przede wszystkim oddać głos rodzinom zaangażowanym w edukację domową. Wysłuchano rodziców przedstawiających powody zaangażowania się w edukację domową oraz problemy wiążące się z tego typu aktywnością edukacyjną. Podkreślano te składowe uczenia się, które prowadzą do wiedzy przez indywidualne doświadczenie i dynamiczną interakcję ze środowiskiem, a których brak jest w formalnej edukacji. 

W drugim dniu konferencji, bardziej poświęconym zagadnieniom teoretycznym, uczestnicy mieli okazję wysłuchania wystąpień naświetlających aspekty prawne edukacji domowej, jej kontekst historyczny, problemy związane z metodologią badań nad edukacją domową oraz aksjologiczne i filozoficzne uwarunkowania alternatywnych form edukacji. Prelegenci wskazywali na akty prawne definiujące obowiązek szkolny, regulacje umożliwiające podjęcie edukacji domowej, jej miejsce pośród innych rodzajów edukacji oraz dane statystyczne obrazujące ilość uczniów objętych tą formą edukacji, zarówno w Polsce jak i innych krajach (tu zastanawiające są różnice w prezentowanych wielkościach).

Interesujące dla uczestników konferencji były także wystąpienia przedstawicieli alternatywnych form edukacji (m.in. dyrektora szkoły Montessori w Szczecinie) oraz psychologów i pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych. Poruszane tematy to m.in. kompetencje językowe edukatorów domowych, rozwój mózgu dziecka, edukacja domowa dzieci ze spektrum autyzmu.

Podsumowania konferencji dokonała organizatorka konferencji dr Danuta Tomczyk, w którym zawarła refleksje, zarówno te związane z obszarem swoich badań, jak i te, które wynikają z jej własnych doświadczeń edukatora domowego.

Chociaż można zauważyć wzrost akceptacji i zrozumienia edukacji domowej, to wciąż otaczające ją problemy prawne, psychologiczne, ideologiczne i filozoficzne uzasadniają takie spotkania jak przeprowadzona konferencja w SSW Collegium Balticum.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zobacz również
Skip to content