UWAGA NOWOŚĆ W STARGARDZIE! LOGOPEDIA STUDIA KWALIFIKACYJNE

Niezmiernie miło nam zaprosić Państwa do uczestnictwa w studiach podyplomowych 

Logopedia – studia kwalifikacyjne na Wydziale Zamiejscowym w Stargardzie.

Dla kogo:

przeznaczone są dla osób z wykształceniem pedagogicznym, psychologicznym, socjologicznym, filologicznym,

– kandydaci na podyplomowe studia logopedyczne powinni legitymować się tytułem magistra oraz posiadać uprawnienia pedagogiczne. W przypadku osób z tytułem licencjata konieczne jest dodatkowo przedstawienie dokumentu potwierdzającego kontynuowanie studiów w ramach studia uzupełniających magisterskich

Uprawnienia:

– absolwent uzuskuje kwalifikacje logopedyczne nadające uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela – logopedy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli:

§ 20. Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela logopedy w przedszkolach, szkołach i placówkach,

o których mowa w § 3, § 4 i § 15–17, posiada osoba, która ukończyła:

1) studia wyższe w zakresie logopedii, na poziomie wymaganym do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym typie

szkoły lub placówki, oraz posiada przygotowanie pedagogiczne lub

2) studia wyższe, na poziomie wymaganym do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym typie szkoły lub placówki,

i studia pierwszego stopnia lub studia podyplomowe, w zakresie logopedii, oraz posiada przygotowanie pedagogiczne.

– a także kwalifikacje do prowadzenia zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (par. 15, ust. 3, pkt. 4) w/w rozporządzenia (Dziennik Ustaw z 1 sierpnia 2017 roku, poz. 1575).

Wiedza i kompetencje:

Efekty kształcenia na podyplomowych studiach logopedycznych:

w ramach modułu przedmiotów medycznych i psychologicznych uczestnicy poznają i zrozumieją złożoność zjawisk, od których zależy prawidłowy rozwój mowy oraz działania profilaktyczne zapobiegające powstawaniu zaburzeń mowy;

w ramach modułu przedmiotów lingwistycznych i psychologicznych rozwiną umiejętności analizowania i oceny mowy z punktu widzenia rozwoju i normy a także dotyczące rozpoznawania, diagnozowania i różnicowania zaburzeń mowy, prowadzenia terapii logopedycznej  indywidualnej i grupowej u osób w różnym wieku z różnymi zaburzeniami mowy;

w ramach modułu przedmiotów pedagogicznych uczestnicy uzupełnią wiedzę logopedyczną w zakresie procesu wychowania i terapii pedagogicznej zaburzeń w czytaniu i pisaniu, komunikacji interpersonalnej, współpracy z rodzicami i nauczycielami oraz z innymi specjalistami zajmującymi się diagnozą i terapią deficytów rozwojowych.

Zapraszamy do zapisów!

Biuro Rekrutacji Szczecińskiej Szkoły Wyższej Collegium Balticum

Wydział Zamiejscowy w Stargardzie
ul. Kazimierza Wielkiego 17, 73-110 Stargard

tel. 91 577 83 60
tel.kom. 663 737 412
e-mail: rekrutacja.stargard@cb.szczecin.pl

Udostępnij nasz artykuł w mediach społecznościowych

Share on facebook
Udostępnij na facebooku
Share on twitter
Udostępnij na twitterze

Sprawdź naszą

Partnerzy Uczelni


12 Dywizja
Biuro Bezpieczeństwa Narodowego
PSP
Komisja BIO
Wojewódzki Sztab Wojskowy w Szczecinie
Wojskowa Komenda Uzupełnień
Sejm
ZUW
Szczecin
Klaster IT
Microsoft
Microsoft Azure
Object Connect
Policja
Tieto
infinitIT Lab
INFinLAB IT
MUZEUM NARODOWE
Uzdrowisko Kołobrzeg
Uzdrowisko Kołobrzeg
SOSW Tanowo
CTiSR Sense
Schronisko dla nieletnich
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
Hejnałek Przedszkole nr 2
Poradnia Nowogard
ZP Grodzisk
SOSW nr 2 Szczecin