07/09/2016

SSW  Collegium Balticum zaprasza na szkolenie e-learningowewarsztaty2 Acknowledging skills, valuing the professions realizowane w ramach europejskiego projektu edukacyjnego Skills for freedom (www.skills4freedom.eu) kierowanego do wychowawców, pedagogów oraz terapeutów pracujących lub chcących współpracować ze służbą więzienną w zakresie edukacji twórczej wśród więźniów. 

Na szkolenie składają się 4 moduły tematyczne na realizację których przewidziano 40 godzin. Szkolenie swoją tematyką obejmuje opis systemów penitencjarnych (ze szczególnym uwzględnieniem aktywności artystycznej więźniów) krajów  biorących udział w projekcie (Polska, Włochy, Bułgaria, Turcja, Niemcy, Cypr, Belgia). Szczegółowy zakres tematyczny modułów przedstawia się następująco:

– Moduł 1 – System certyfikacji i weryfikacji kompetencji nabytych w więzieniach ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności artystycznych.

– Moduł 2 – Praktyczny wymiar organizacji działań artystycznych w więzieniach oraz potencjalne trudności związane z realizacją tego typu działań.

– Moduł 3 – Regulacje unijne, procedura zwyczajowa i doświadczenia byłych więźniów odnośnie reintegracji zawodowej.

–  Moduł 4- Systemy zarządzania działaniami kulturowymi/artystycznymi włączającymi osoby zagrożone wykluczeniem społecznym.

Uczestnicy szkolenia otrzymują certyfikat poświadczający udział w międzynarodowym projekcie.

Szkolenie jest bezpłatne i realizowane w j. angielskim.

Termin warsztatów: 01.10.2016 – 31.10.2016

Godziny warsztatów: dowolne, szkolenie e-learningowe niewymagające fizycznej obecności

Łączny czas szkolenia: 40 godzin

Miejsce: wirtualna rzeczywistość

Zapisy i informacje do 19.09.2016: b.mintus@cb.szczecin.pl, tel. 91 4830 744

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zobacz również
Skip to content