06/02/2020

Szanowni Studenci,
otrzymaliśmy pismo od Zastępcy Prezydenta Miasta Szczecin, do rozpropagowania wśród Studentów, informujące o programie stypendialnym. 

Jest to pomoc materialna dla studentów studiów stacjonarnych, których działalność naukowa może przyczynić się do rozwoju Szczecina i regionu lub wnieść znaczący wkład w rozwój nauki.

Kandydat na stypendystę musi spełniać łącznie następujące warunki:

  1. kształci się na ostatnim roku studiów,
  2. mieszka w Szczecinie,
  3. posiada osiągnięcia naukowe uzyskane w trakcie studiów
  4. uzyskał średnią nie niższą niż 4,7,
  5. nie jest na urlopie,
  6. nie powtarzał roku,
  7. złoży wniosek.

Pismo i Regulamin TUTAJ

Zapraszamy do zgłaszania swoich kandydatur.

Zobacz również
Skip to content