06/09/2018

Drodzy Maturzyści,

trwa nabór wniosków o przyznanie stypendiów Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego dla młodzieży rozpoczynającej naukę na uczelniach wyższych na obszarze województwa zachodniopomorskiego. Program każdego roku będzie obejmować do 15 nowych osób, którym będzie wypłacane stypendium w wysokości 500 zł przez okres 2 lat z włączeniem okresu wakacyjnego. 

O stypendium mogą ubiegać się absolwenci szkół ponadpodstawowych, którzy osiągnęli w poprzedzającym rok akademicki średnią ocen nie mniejszą niż 4,5 oraz uzyskali średni wynik z egzaminu maturalnego na poziomie 80%. Dodatkowe punkty otrzymają także zwycięzcy, laureaci i finaliści olimpiad.

Wnioski w sprawie stypendiów należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem “Stypendia dla młodzieży rozpoczynającej naukę na uczelniach wyższych na obszarze województwa zachodniopomorskiego” do dnia 15 września 2018 roku bezpośrednio w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego lub drogą pocztową na adres Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie Wydział Edukacji i Sportu, ul. Wyzwolenia 105, 70-421 Szczecin lub Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie ul Korsarzy 34, 70-540.

Szczegółowe zasady przyznawania stypendium oraz wzór wniosku zamieszczone są w zakładce Stypendia Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego na stronie internetowej www.edukacja.wzp.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zobacz również
Skip to content