Informacje

3500 zł

cena za semestr*

2

Liczba semestrów

studia trener personalny

 • – 180 godzin praktyk
 • – egzamin ustny
Medyczny trener personalny to zawód o interdyscyplinarnym charakterze. Łączy podstawowe kompetencje dietetyka, fizjoterapeuty oraz instruktora rekreacji ruchowej. Wymaga wszechstronnego przygotowania, wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejętności, ale też odpowiedniego podejścia do podopiecznego.

Właśnie wystartowały zapisy na pierwszy semestr studiów podyplomowych MEDYCZNY TRENER PERSONALNY, których program był współtworzony razem z kadrą trenerską Mauricz Training Center.

Studia podyplomowe online na kierunku medyczny trener personalny umożliwiają wielotorowy rozwój i dają szansę skupienia się na aspekcie treningu medycznego/fizjoterapii, pójścia w kierunku dietetyki albo zastania specjalistą do spraw przygotowania motorycznego.
Słuchacz zdobędzie merytoryczną widzę z zakresu anatomii człowieka, fizjologii wysiłku, technik przeprowadzania wybranych ćwiczeń i treningów oraz tworzenia planów treningowych. Ponadto słuchacz nabędzie umiejętności i kompetencje z zakresu działalności medycznego trenera personalnego, takie jak rehabilitacja pourazowa, odnowa biologiczna czy dietetyka kliniczna.

*Cena uzależniona od miasta, wielkości grupy oraz obowiązującej promocji w danym mieście wg. regulaminu promocyjnego.

Promocje

Dla osób, które zapiszą się na studia przygotowaliśmy atrakcyjne zniżki w opłatach.

0 zł opłaty

wpisowej

 • zamiast 200 zł

10% zniżki

dla absolwentów SSW Collegium Balticum w latach 2016-2022r

zapisy na studia

Cele szczegółowe:

 • wyposażenie słuchaczy w wiedzę o podstawy dietetyki, suplementacji, anatomii, fizjologii wysiłku i biomechaniki
 • wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności z zakresu wykonywania poszczególnych rodzajów ćwiczeń, takich jak ćwiczenia wielostawowe, trening kondycyjny, rozgrzewka funkcjonalna, trening interwałowy, trening obwodowy
 • przygotowanie słuchaczy do samodzielnego prowadzenia wybranych rodzajów ćwiczeń i uczenia ich wykonywania
 • przygotowanie słuchaczy do samodzielnego układania planów treningowych, z uwzględnieniem możliwości i celów klienta
 • wyposażenie słuchaczy w kompetencje mające na celu rozwój zawodowy trenera personalnego
 • wyposażenie słuchaczy w niezbędne elementy potrzebne do efektywnej pracy w zawodzie trenera personalnego
 • przygotowanie słuchaczy do pracy w branży fitness, medycznej, zdrowia, wellness i innych, w których istnieje zapotrzebowanie na usługi trenera personalnego

Zakres tematyczny

w zakresie wiedzy

 • ma podstawową wiedzę z zakresu dietetyki i suplementacji
 • ma wiedzę z zakresu anatomii funkcjonalnej
 • ma wiedzę z zakresu fizjologii wysiłku i biomechaniki
 • zna technikę i biomechanikę ćwiczeń wielostawowych angażujących dolną i górną połowę ciała
 • zna i rozumie zasady prowadzenia oraz znaczenie rozgrzewki funkcjonalnej, treningu kondycyjnego, treningu interwałowego, treningu obwodowego i innych form ćwiczeń
 • zna i rozumie zasady konstruowania planów treningowych
 • zna i rozumie zasady planowania i realizowania planu rozwoju ścieżki zawodowej trenera personalnego
 • zna i rozumie zasady żywienia i suplementacji w sporcie w działalności medycznego trenera personalnego
 • zna i rozumie metodykę treningu kettlebell w działalności medycznego trenera personalnego
 • zna i rozumie zasady dietetyki klinicznej w działalności medycznego trenera personalnego
 • zna i rozumie zasady rehabilitacji pourazowej w działalności medycznego trenera personalnego
 • zna i rozumie zasady odnowy biologicznej w działalności medycznego trenera personalnego

w zakresie umiejętności

 • potrafi wykorzystać w praktycznej działalności trenera personalnego wiedzę z zakresu dietetyki i suplementacji
 • potrafi wykorzystać w praktycznej działalności trenera personalnego znajomość anatomii człowieka
 • potrafi wykorzystać w praktycznej działalności trenera personalnego wiedzę z zakresu fizjologii wysiłku i biomechaniki
 • potrafi nauczać techniki i biomechaniki ćwiczeń wielostawowych angażujących dolną i górną część ciała
 • potrafi prowadzić rozgrzewkę funkcjonalną
 • potrafi prowadzić trening kondycyjny
 • potrafi prowadzić trening interwałowy
 • potrafi prowadzić trening obwodowy
 • potrafi prowadzić inne rodzaje ćwiczeń, odpowiednio przystosowanych do potrzeb i możliwości danego klienta
 • potrafi konstruować plany treningowe przystosowane do potrzeb i możliwości danego klienta
 • potrafi planować cykle treningowe w oparciu o modele periodyzacji liniowej, falowej oraz sprzężonej
 • potrafi planować rozwój ścieżki zawodowej trenera personalnego i realizować te plany w działalności zawodowej
 • potrafi wykorzystać wiedzę z zakresu żywienia i suplementacji w sporcie w praktyce zawodowej medycznego trenera personalnego
 • potrafi prowadzić trening kettlebell w praktyce zawodowej medycznego trenera personalnego
 • potrafi wykorzystać wiedzę z zakresu dietetyki klinicznej w praktyce zawodowej medycznego trenera personalnego
 • potrafi prowadzić rehabilitację pourazową w praktyce zawodowej medycznego trenera personalnego
 • potrafi prowadzić działania z zakresu odnowy biologicznej w praktyce zawodowej medycznego trenera personalnego

w zakresie kompetencji społecznych

 • jest uwrażliwiony na problemy związane z promowaniem zdrowego trybu życia
 • jest świadom wagi spoczywającej na trenerze personalnym jako osobie uczącej wykonywania ćwiczeń w sposób prawidłowy, bezpieczny dla ludzkiego zdrowia
 • jest przygotowany do poszanowania i przestrzegania prawnych i etycznych zobowiązań związanych z działalnością trenera personalnego i medycznego trenera personalnego
 • jest gotów do nieustannego weryfikowania, aktualizowania i pogłębiania swojej wiedzy oraz do realizowania koncepcji uczenia się przez całe życie
 • jest przygotowany do poszanowania i wspierania swoich klientów w podejmowanych przez nich wyzwaniach

Szczegóły dotyczące studiów

Program studiów – Medyczny trener personalny

• Podstawy dietetyki i suplementacji
• Fizjologia wysiłku fizycznego z elementami biomechaniki
• Anatomia funkcjonalna
• Anatomia funkcjonalna – praktyka
• Technika i biomechanika ćwiczeń wielostawowych angażujących dolną połowę ciała: przysiad i martwy ciąg / strategie mobilizacji / ćwiczenia akcesoryjne
• Technika i biomechanika ćwiczeń wielostawowych angażujących górną połowę ciała: wyciskanie, wiosłowanie, podciąganie / strategie mobilizacji / ćwiczenia akcesoryjne
• Rozgrzewka funkcjonalna
• Trening kondycyjny jako nieodzowny element kształtowania sylwetki
• Charakterystyka treningu interwałowego o wysokiej intensywności, core, stabilizacja centralna
• Mobilizacja aparatu ruchu
• Trening obwodowy / zastosowanie ćwiczeń z użyciem masy ciała
• Ćwiczenia w podwieszeniu, warsztat treningowy: ergometry wioślarskie
• Techniki i najlepsze ćwiczenia na rozwój mięśni ramion i brzucha, metodyka treningu siłowego i jego odmiany
• Podstawy konstruowania planów treningowych w budowie sylwetki: modele FBW i treningu dzielonego (BPS – Body Part Split, PPS – Push Pull Squat), powtórka materiału
• Planowanie i rozwój ścieżki zawodowej trenera personalnego z elementami marketingu, personal brandingu oraz sprzedaży; Programowanie Treningowe
• Medyczny trener personalny: Żywienie i suplementacja w sporcie
• Medyczny trener personalny: Fizjologia wysiłku fizycznego – praktyka
• Medyczny trener personalny: Metodyka treningu kettlebell: teoria, ćwiczenia akcesoryjne
• Medyczny trener personalny: Metodyka treningu kettlebell: praktyka
• Medyczny trener personalny: Warsztaty z dietetyki klinicznej
• Medyczny trener personalny: Rehabilitacja pourazowa, mapa punktów spustowych oraz terapia manualna
• Medyczny trener personalny: Odnowa biologiczna

Zapisz się

Wymagania

Absolwenci szkolenia Trener Personalny w Mauricz Training Center mogą mieć zaliczoną cześć przedmiotów/zakresów zrealizowanych podczas tego szkolenia.
WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM PRZY PRZYJMOWANIU NA STUDIA PODYPLOMOWE:

 • złożenie karty zgłoszeniowej (do pobrania ze strony www.cb.szczecin.pl)
 • złożenie kserokopii dyplomu ukończenia studiów wyższych (potwierdzona z przedłożonym dokumentem)
 • dowód osobisty do wglądu
Zapisz się

Świadectwo

Absolwenci otrzymują, zgodnie ze wzorem ministerialnym, świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Szczecińskiej Szkoły Wyższej Collegium Balticum na podstawie zaliczenia zajęć dydaktycznych, obecności na zajęciach oraz zdania egzaminu końcowego.

Zapisz się

Dokumenty do pobrania

 • Karta zgłoszenia
 • Ankieta rekrutacyjna

POBIERZ

Zapisz się

Wykładowcy

Michał Karpiński.

Zapalony na punkcie treningu siłowego pasjonat sportów sylwetkowych. Robi to, co lubi i odnosi sukcesy jako trener personalny. Od ponad 7 lat pracuje nad dziesiątkami sylwetek, by bez szwanku doprowadzić je do perfekcji. Ćwiczenia mobilizacyjne i siłowe to według niego podstawa w pracy nad wysportowanym, proporcjonalnym ciałem. Jest perfekcjonistą i potrafi przeprowadzić trening niemal wszędzie. W Mauricz Training Center odpowiada za zajęcia praktyczne podczas kursu Trener personalny. Ma na swoim koncie liczne szkolenia (m.in. trener pływania, dietetyka sportowa, olimpijskie podnoszenie ciężarów, dwubój olimpijski)

Honorata Dziel.

Założycielka Wielkopolskiego Centrum Terapii Naturalnych w Poznaniu. Fizjoterapeutka, lekarz Medycyny Chińskiej, akupunkturzystka, terapeutka wisceralna, szkoleniowiec Mauricz Training Center, coach, instruktor pływania. Autorka cyklicznych artykułów do branżowego magazynu fitnessowego Body Challenge, Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja, Men’s Health oraz Trainer. Szkoleniowiec Polskiej Szkoły Masażu Shantalla. Pracując z pacjentami łączy medycynę konwencjonalną i niekonwencjonalną, stając się przez to szeroko pojętym terapeutą holistycznym. Stworzyła centrum medyczne, w którym wraz z mężem – Krystianem Dziel zespół specjalistów pracuje nad bardzo szybkim powrotem do zdrowia każdego pacjenta. Honorata specjalizuje się w kompleksowej diagnostyce oraz dobraniu indywidualnego programu powrotu do zdrowia oraz profilaktyki prozdrowotnej zawierającego fizjoterapię, akupunkturę, dietetykę, coaching oraz autorski program ćwiczeń.

Tomasz Michalak.

Trener personalny i motoryczny z bogatym doświadczeniem (prowadził wielu zawodników sztuk walki oraz kadrę piłkarek ręcznych Pogoni Szczecin). Pasjonat dwuboju olimpijskiego i muay thai, który w każdej wolnej chwili pogłębia swoją wiedzę – na przestrzeni ostatnich 9 lat ukończył kilkanaście szkoleń (m.in. trójbój siłowy, dwubój olimpijski, Kettelbells, terapia manualna, trening funkcjonalny)  Pracuje z pełnym zaangażowaniem i pozytywną energią, którymi zaraża wszystkich wokół. W Mauricz Training Center jest autorem kursu <em>Wykorzystanie dwuboju olimpijskiego</em>i jednym ze szkoleniowców kursu Trener personalny.

Marcin Olszewski.

Trener personalny z purpurowym pasem brazylijskiego jiu-jitsu. Ze sportem związany od dziecka. Wytrwały w dążeniu do celu, opanowany i oddany pracy miłośnik treningu siłowego, funkcjonalnego oraz sportów walki. Nie ma sobie równych w projektowaniu i programowaniu procesu treningowego. Stale się szkoli i poszerza wiedzę (z zakresu m.in. przygotowania motorycznego, metodyki treningu, dietetyki i suplementacji, czy crossfitu). Posiada liczne uprawnienia (Dan John Strength Coach, Kettelbell Certifed Instructor, certyfikowany instruktor Blackroll oraz Polskiego Stowarzyszenia Kettelbell). Zdobywca Mistrzostwa Polski w No Gi. W Mauricz Trening Center jest autorem szkoleń: Metodyka treningu poziom I, II oraz </em> jednym ze szkoleniowców kursu <em>Trener personalny.

Jakub Mauricz.

Jeden z najbardziej rozpoznawalnych dietetyków w Polsce. Ekspert z zakresu żywienia i suplementacji. Absolwent dietetyki na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. Jako redaktor naukowy konsultował merytorycznie publikacje: „Nowoczesny trening siłowy” Iana Kinga,Lou Schulera, „Buduj mięśnie, spalaj tłuszcz” Toma Venuto oraz „Bądź sprawny jak lampart” i „Skazany na biurko” dr Kelly’ego Starretta. W latach 2008-2010 był zastępcą redaktora naczelnego „Muscular Development”. Główny pomysłodawca i były redaktor prowadzący „Body Challenge”. Na co dzień współpracuje z magazynami: „Men’s Health”, „Logo”, „Gala”, „Gala MEN”, „BODYLife” oraz „Trainer”. Odpowiadał za opiekę żywieniowo-suplementacyjną zawodowych sportowców, m.in. Joanny Jędrzejczyk, Mameda Khalidova, Michała Materli, Zbigniewa Bartmana i wielu innych. Autor wielu receptur produktów spożywczych i suplementów diety: Bakalland, Henryk Kania, Trec Nutririon, Lab One, Legal Cakes.

Sebastian Goszcz.

Związany z branżą fitness od 1997 roku. Studiował Zarządzanie i Marketing, uczestniczył w licznych kursach, szkoleniach i konferencjach w kraju i za granicą m.in. największych imprezach edukacyjnych branży fitness: Kongresach IFAA w Heidelbergu i Berlinie, Kongresach IHRSA w San Diego, San Francisco, Los Angele oraz Las Vegas. Absolwent dwóch rocznych programów rozwoju i edukacji menedżerów Executive Education – “Management” i Advanced Executive Education “Strategic Leadership Academy” ICAN Institute i Harvard Business School. Stały współpracownik magazynów Bodylife oraz Trainer, w których publikuje artykuły z zakresu zarządzania fitness klubem, sprzedaży, obsługi, budowania relacji i lojalności klienta, przywództwa. Doradza, prowadzi szkolenia i konsultacje dla klubów fitness.

Paweł Zięba:

Właściciel studia przygotowania fizycznego, który już od wielu lat pomaga swoim podopiecznym w osiąganiu wymarzonej sylwetki oraz powrocie do sprawności. Trener personalny z wieloletnim stażem, mający na swoim koncie niezliczoną liczbę odbytych szkoleń oraz kursów. Pasjonat tematyki związanej z trójbojem siłowym oraz olimpijskim podnoszeniem ciężarów. Swoją wiedzą miał okazję dzielić się ze studentami Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego.

Zapisz się

PODSTAWA PRAWNA

Program studiów podyplomowych opracowano zgodnie z wytycznymi zawartymi w Ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668) oraz w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz.U. 2018, poz. 1861 z późn. zm.).

Partnerzy Uczelni

Komenda Wojewódzka Policji Szczecin

Policja

Microsoft Polska - platforma do nauczania zdalnego i studia online

Microsoft

Microsoft Azure – platforma chmurowa firmy Microsoft stworzona w modelu PaaS.

Micosoft Azure

Biuro Bezpieczeństwa Narodowego z siedzibą w Szczecinie

BBN

Technopark Pomerania Szczecin - współpraca

Technopark Pomerania

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej z siedzibą w Warszawie

Sejm RP

Komisja bioetyczna – niezależna instytucja opiniująca i kontrolująca projekty

Komisja BIO w Europarlamencie

Mój Dom

Mój Dom

Dom pomocy społecznej - Ministerstwo Rodziny i Polityki

Dom Pomocy Społecznej

12 Szczecińska Dywizja Zmechanizowana im. Bolesława Krzywoustego w Szczecinie – związek taktyczny Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

12 Dywizja

Wojewódzki Sztab Wojskowy Szczecin

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Szczecinie

Wojskowa Komenda Uzupełnień Szczecin

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Szczecinie

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej Szczecin

Komenda Wojewódzka PSP

Schronisko dla nieletnich w Szczecinie

Schronisko dla nieletnich w Szczecinie

Urząd Miasta Szczecin

Miasto Szczecin

SENSE - Centrum Terapii i Stymulacji Rozwoju - współpraca w zakresie prowadzenia kierunku studiów podyplomowych Integracja Sensoryczna

Sense

Uzdrowisko Kołobrzeg - Sanatorium w Polsce

Uzdrowisko Kołobrzeg

Przedszkole nr 2 im. Kubusia Puchatka w Hajnówce.

Przedszkole nr 2 Hejnałek

Muzeum Narodowe z siedzibą w Szczecinie

Muzeum Narodowe

Zakład Poprawczy w Grodzisku Wielkopolskim

ZP Grodzisk

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Kawalerów Orderu Uśmiechu Tanowo

SOSW w Tanowie

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 2 Szczecin

SOSW nr 2 w Szczecinie

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie

ZUW w Szczecinie

Specjalistyczna poradnia terapeutyczna dla dzieci, młodzieży i ich rodzin Nowogard

Poradnia Nowogard

Skip to content