Informacje

3500 zł

cena za semestr*

2

Liczba semestrów

  • – 180 godzin praktyk
  • – egzamin ustny
Trener personalny to zawód o interdyscyplinarnym charakterze. Łączy podstawowe kompetencje dietetyka, fizjoterapeuty oraz instruktora rekreacji ruchowej. Wymaga wszechstronnego przygotowania, wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejętności, ale też odpowiedniego podejścia do podopiecznego.

Studia na kierunku „Medyczny trener personalny” umożliwiają wielotorowy rozwój i dają szansę skupienia się na aspekcie treningu medycznego/fizjoterapii, pójścia w kierunku dietetyki albo zastania specjalistą do spraw przygotowania motorycznego.
Słuchacz zdobędzie merytoryczną widzę z zakresu anatomii człowieka, fizjologii wysiłku, technik przeprowadzania wybranych ćwiczeń i treningów oraz tworzenia planów treningowych. Ponadto słuchacz nabędzie umiejętności i kompetencje z zakresu działalności medycznego trenera personalnego, takie jak rehabilitacja pourazowa, odnowa biologiczna czy dietetyka kliniczna.

*Cena uzależniona od miasta, wielkości grupy oraz obowiązującej promocji w danym mieście wg. regulaminu promocyjnego.

Cele szczegółowe:

Zakres tematyczny

w zakresie wiedzy

w zakresie umiejętności

w zakresie kompetencji społecznych

Szczegóły dotyczące studiów

PROGRAM STUDIÓW

• Podstawy dietetyki i suplementacji
• Fizjologia wysiłku fizycznego z elementami biomechaniki
• Anatomia funkcjonalna
• Anatomia funkcjonalna – praktyka
• Technika i biomechanika ćwiczeń wielostawowych angażujących dolną połowę ciała: przysiad i martwy ciąg / strategie mobilizacji / ćwiczenia akcesoryjne
• Technika i biomechanika ćwiczeń wielostawowych angażujących górną połowę ciała: wyciskanie, wiosłowanie, podciąganie / strategie mobilizacji / ćwiczenia akcesoryjne
• Rozgrzewka funkcjonalna
• Trening kondycyjny jako nieodzowny element kształtowania sylwetki
• Charakterystyka treningu interwałowego o wysokiej intensywności, core, stabilizacja centralna
• Mobilizacja aparatu ruchu
• Trening obwodowy / zastosowanie ćwiczeń z użyciem masy ciała
• Ćwiczenia w podwieszeniu, warsztat treningowy: ergometry wioślarskie
• Techniki i najlepsze ćwiczenia na rozwój mięśni ramion i brzucha, metodyka treningu siłowego i jego odmiany
• Podstawy konstruowania planów treningowych w budowie sylwetki: modele FBW i treningu dzielonego (BPS – Body Part Split, PPS – Push Pull Squat), powtórka materiału
• Planowanie i rozwój ścieżki zawodowej trenera personalnego z elementami marketingu, personal brandingu oraz sprzedaży; Programowanie Treningowe
• Medyczny trener personalny: Żywienie i suplementacja w sporcie
• Medyczny trener personalny: Fizjologia wysiłku fizycznego – praktyka
• Medyczny trener personalny: Metodyka treningu kettlebell: teoria, ćwiczenia akcesoryjne
• Medyczny trener personalny: Metodyka treningu kettlebell: praktyka
• Medyczny trener personalny: Warsztaty z dietetyki klinicznej
• Medyczny trener personalny: Rehabilitacja pourazowa, mapa punktów spustowych oraz terapia manualna
• Medyczny trener personalny: Odnowa biologiczna

Zapisz się

WYMAGANIA

WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM PRZY PRZYJMOWANIU NA STUDIA PODYPLOMOWE:

  • złożenie karty zgłoszeniowej (do pobrania ze strony www.cb.szczecin.pl)
  • złożenie kserokopii dyplomu ukończenia studiów wyższych (potwierdzona z przedłożonym dokumentem)
  • dowód osobisty do wglądu
Zapisz się

ŚWIADECTWO

Absolwenci otrzymują, zgodnie ze wzorem ministerialnym, świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Szczecińskiej Szkoły Wyższej Collegium Balticum na podstawie zaliczenia zajęć dydaktycznych, obecności na zajęciach oraz zdania egzaminu końcowego.

Zapisz się

DOKUMENTY DO POBRANIA

  • Karta zgłoszenia
  • Ankieta rekrutacyjna

POBIERZ

Zapisz się

WYKŁADOWCY

Jakub Mauricz – Mauricz Training Center

Uznani profesjonaliści z wieloletnim doświadczeniem, o ugruntowanej wiedzy merytorycznej i udokumentowanych sukcesach. Specjaliści w dziecinie dietetyki, suplementacji oraz treningu funkcjonalnego, podążający metodyką pracy zgodnie z nurtem EBM (Evidence Based Medicine). Pasjonaci zdrowego i aktywnego bycia, na co dzień pracujący z wieloma znakomitymi sportowcami, a także zwykłymi ludźmi. Doświadczeni i charyzmatyczni edukatorzy posiadający wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń, prelekcji i wykładów.

Zapisz się

PODSTAWA PRAWNA

Program studiów podyplomowych opracowano zgodnie z wytycznymi zawartymi w Ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668) oraz w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz.U. 2018, poz. 1861 z późn. zm.).

Partnerzy Uczelni

Klaster.it

Policja

Microsoft

Uczelnia IT

Micosoft Azure

BBN

Technopark Pomerania

Tieto

enato.pl

InfinIT Codelab

Cloudica

Fundacja IT

OpenEDG

Kanbo

Umlaut

Sejm RP

Komisja BIO w Europarlamencie

Mój Dom

Dom Pomocy Społecznej

12 Dywizja

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Szczecinie

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Szczecinie

Komenda Wojewódzka PSP

Schronisko dla nieletnich w Szczecinie

Miasto Szczecin

C++

Sense

Uzdrowisko Kołobrzeg

Przedszkole nr 2 Hejnałek

Muzeum Narodowe

ZP Grodzisk

SOSW w Tanowie

SOSW nr 2 w Szczecinie

ZUW w Szczecinie

Object Connect

Poradnia Nowogard

Black Friday

Skip to content