18/06/2020

OŚWIADCZENIE REKTOR SZCZECIŃSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ COLLEGIUM BALTICUM W SZCZECINIE W SPRAWIE OSÓB #LGBT+ 

Szanowni Państwo, studenci, pracownicy Uczelni,

Ostatnio pojawia się szereg wypowiedzi skierowanych wobec osób LGBT+. Wypowiedzi te charakteryzuje bezrefleksyjne, stereotypowe i pełne uprzedzeń myślenie prowadzące do dyskryminacji ludzi ze środowiska LGBT+. Ponadto używany w tych wypowiedziach język jest językiem pogardy i lekceważenia.

Jako Rektor, wyrażam pełny niepokój, że w przestrzeni publicznej dochodzi do aktów wykluczania, deprecjonowania i krzywdzenia ludzi, którzy zasługują na nasz szacunek i równe traktowanie.

Nasza Uczelnia rozumie indywidualną wolność słowa i opinii. Mamy do tego prawo. Jednakże są prawa nadrzędne, związane z szacunkiem do drugiego człowieka, których przekroczenie jest niedopuszczalne.

Pragnę podkreślić, że Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium Balticum to miejsce, w którym respektujemy poszanowanie praw i godności człowieka, przeciwdziałamy wszelkim formom dyskryminacji i zapewniamy równe traktowanie wszystkich członków uczelnianej wspólnoty.

Zobacz również
Skip to content