20/03/2019

➡️➡️Serdecznie zapraszamy Dyrektorów szkół, przedstawicieli akademickich oraz szkolnych Biur Karier, nauczycieli podstaw przedsiębiorczości, pośrednictwa pracy, przedstawicieli Wojewódzkich i Powiatowych Urzędów Pracy, Instytucji walidujących kompetencje, Uczniów i Studentów na konferencję inaugurującą Międzynarodowy Projekt SEPAL, która odbędzie się w piątek 22.03.2019 o godzinie 16.15 w Auli w Zespole Szkół nr 8 ul. 3 Maja 1a 

➡️Celem projektu jest aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz scharakteryzowanie potrzeb współczesnego rynku pracy z perspektywy pracownika i pracodawcy.
Podczas konferencji zainicjujemy zdiagnozowanie potrzeb i wyzwań współczesnego rynku pracy – aktualne trendy i perspektywy; potrzeby pracodawców i pracowników na współczesnym rynku pracy. Omówimy zasady autoprezentacji i jej znaczenie w poszukiwaniu zatrudnienia; jak zaistnieć i wyróżnić się na rynku pracy. Kształtowanie i rozwój kariery zawodowej (profil mówcy: doradca zawodowy, mentor zawodowy). Prelegenci omówią m.in współpracę z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym i perspektywa ich zatrudnienia długoterminowego (profil mówcy: osoby, które współpracują na rzecz aktywizacji zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym: imigranci, osoby niepełnosprawne, niskowykwalifikowane, z problemami z prawem, pochodzące z rodzin dysfunkcyjnych, etc.)

➡️Nasi prelegenci:
O Autoprezentacji i jej znaczeniu w poszukiwaniu pracy opowie mgr Dorota Złotkowska. Psycholog, trener, handlowiec. Posiada kilkuletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń/warsztatów dla instytucji, szkół a także dla firm prywatnych. Poza specjalizacją trenerską ukończył certyfikaty z zarządzania zespołami sprzedażowymi, radzenia sobie ze stresem, wypalenia zawodowego, technik sprzedaży, komunikacji interpersonalnej, autoprezentacji. Obecnie pracuje w szpitalu MSWiA w Szczecinie na oddziale dziennym psychiatrycznym. Prowadzi również szkolenia/warsztaty w przedszkolach, szkołach podstawowych, średnich a także uczelniach wyższych. Pracuje z osobami wykluczonymi, bezrobotnymi, osobami w kryzysie, w depresji, grupowo oraz indywidualnie. Pracuje w Domu Seniora z osobami przewlekle chorymi.

➡️Trudności w poszukiwaniu pracy przez wychowanków Zakładów Poprawczych; Readaptacja nieletnich przestępców omówi dr Paweł Radziszewicz. Doktor nauk społecznych, pracownik Schroniska dla Nieletnich od 23 lat, pełniący przez ostatnie dziesięć lat funkcję Dyrektora Ośrodka. Wieleloletni wykładowca akademicki. Autor publikacji dotyczących resocjalizacji instytucjonalnej, korelacji; humoru wychowawcy w kontekście efektywności resocjalizacji, cech osobowości wychowanków wpływających na wybór sposobu komunikowania się.

➡️Metody zniwelowania zjawiska pracy poniżej kwalifikacji oraz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu poprzez strategiczne działania na rzecz zagospodarowania potencjału ludzkiego przybliży mgr Monika Lesner. Koordynatorka projektów integracyjnych i społecznych, dziennikarka, działa w obszarze Szczecin – pogranicze – Berlin, aktywizuje mieszkanki/mieszkańców do wspólnych działań w zakresie kultury i wymiany doświadczeń, współpracuje z imigrantkami/ami; organizatorka koncertów, przedstawień, działań charytatywnych oraz Transgranicznego Festiwalu Kobiet

PROGRAM KONFERENCJI ➡ OTWÓRZ

👉👉👉Koordynator projektu:
Centrum Projektów Międzynarodowych SSW Collegium Balticum
Beata Mintus
mail: b.mintus@cb.szczecin.pl
tel: 91 4830 744
www.facebook.com/IPCcollegiumbalticum/

Serdecznie Państwa zapraszamy!

Zobacz również
Skip to content