09/03/2017

W tym roku odbędzie się już X edycja Konkursu Dziennikarskiego „Bliżej niż myślisz” pod patronatem Olgierda Geblewicza, Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego. Konkurs odbywa się na podstawie porozumienia o współpracy zawartego pomiędzy Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym w Szczecinie, Uniwersytetem Szczecińskim, Akademią Morską w Szczecinie i Szczecińską Szkołą Wyższą Collegium Balticum przy wsparciu Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych i swym zasięgiem obejmuje całe województwo zachodniopomorskie.

Uczestnicy mają do wyboru trzy tematy w formie felietonu:

1) Moje życie – moje wybory.

2) A mnie książka nie zachwyca – koniec epoki czytelników (?)

3) Przyszłość – więcej szans czy zagrożeń?

Konkurs organizowany przez SSW Collegium Balticum ma na celu:

  1. Poznanie zainteresowań młodzieży XXI wieku.
  2. Rozwijanie zainteresowań i wspieranie uzdolnień uczniów.
  3. Pobudzanie twórczego myślenia.
  4. Rozwijanie umiejętności stosowania zdobytej wiedzy w praktycznym działaniu.
  5. Wyłonienie i promocja uczniów zdolnych oraz ich nauczycieli i szkół.
  6. Integrowanie środowisk edukacyjnych województwa.

Czekamy na wszystkie zgłoszenia i prace do 14  kwietnia!

Nie zwlekaj z wysyłaniem pracy!

Regulamin,  zasady zgłaszania prac konkursowych oraz karta zgłoszeniowa ->  POBIERZ

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zobacz również
Skip to content