18/01/2017

19 listopada 2016 r. odbyło się I Walne Zebranie Stowarzyszenia Pro Domo Sua.

Głównym punktem zebrania było określenie strategii dalszych działań wobec rezygnacji z funkcji Prezesa dr Pawła Rodzosia – założyciela Stowarzyszenia. Związane to jest z podjęciem nowych wyzwań zawodowych przez Pana dr Pawła Rodzosia.

Decyzją zebranych członków Stowarzyszenie nadal będzie istnieć i działać, rozwijając znaczący już dorobek z ostatnich lat.

W toku zebrania dokonano wyboru nowych władz Stowarzyszenia. W efekcie obecny Zarząd Stowarzyszenia funkcjonuje w składzie:

  1. Prezes – dr Przemysław Jastrzębski
  2. V-ce Prezes – dr Jan Pałgan
  3. Sekretarz – Łukasz Rozenkiewicz
  4. Skarbnik – Renata Cegielska
  5. Członek – Marek Sateja

Z tego miejsca chciałbym wszystkim przybyłym Państwu podziękować z przybycie i udział oraz okazane mi zaufanie poprzez wybór na stanowisko Prezesa Stowarzyszenia.

Pragnę poinformować, że zgodnie z ustaleniami I Zebrania Walnego, dotychczasowy Prezes – dr Paweł Rodzoś, będzie honorowym członkiem Stowarzyszenia. Zarząd liczy na merytoryczne i logistyczne wsparcie dr Rodzosia i będzie kontynuował linię działania wytyczoną przez naszego byłego Prezesa. Nieodmiennie liczymy także na jego udział w zebraniach Zarządu Stowarzyszenia.

dr Przemysław Jastrzębski

SSW Collegium Balticum

Prezes Stowarzyszenia Pro Domo Sua

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zobacz również
Skip to content