11/05/2023

Zapraszamy do udziału w kolejnym spotkaniu z cyklu Europa (nie) boi się starości. Tym razem porozmawiamy nt. demencji. Jest to wydarzenie upowszechniające projekt „BOX OF OUR MEMORIES” nr projektu 2020-1-PL01-KA204-081598.

Zapraszamy dnia 30.05 o godz 12:00 w auli ANS Collegium Balticum przy ul. Mieszka I 61 C

Projekt Box of our Memories ma na celu poprawę dostępności opartych na wspomnieniach, cyfrowych oraz nieformalnych inicjatyw edukacyjnych dla seniorów. Założenie to zamierzamy osiągnąć poprzez poszerzenie niezbędnej wiedzy, umiejętności i kompetencji edukatorów osób dorosłych począwszy od nieformalnych opiekunów i członków rodzin, skończywszy na wolontariuszach i pracownikach edukacyjnych muzeów i archiwów. Terapia reminiscencyjna, polega na wykorzystaniu historii życia – pisanej, mówionej lub obu – w celu poprawy samopoczucia psychicznego, zwłaszcza w przypadku osób starszych z demencją. Istnieje coraz więcej dowodów na skuteczność niefarmakologicznych interwencji zdrowotnych w celu złagodzenia stresujących skutków demencji, w szczególności pozytywnych bodźców wynikających z interakcji z muzyką i cyfryzacją.

Zapisy: https://forms.gle/RwGE8291Desaz1Lt9

Podczas spotkania przybliżymy Państwu projekt raz wypracowane rezultaty takie jak:

  • Przewodnik metodologiczny- wykaz dobrych praktyk w dziedzinie muzealnictwa i wspierania osób z demencją, a także strategie wdrażania innowacyjnych pomysłów z zastosowaniem narzędzi wypracowanych w projekcie.
  • Kurs doskonalenia zawodowego (CPD) dla edukatorów osób dorosłych. Celem CPD jest umożliwienie uczestnikom z różnych dziedzin zajmujących się pamięcią i jej utratą podnoszenia kompetencji i dzielenia się doświadczeniami we wspomnianym wyżej zakresie.
  • Zestaw narzędzi online do nieformalnej edukacji osób dorosłych (opiekunów, członków rodzin, wolontariuszy)

 I więcej….

Spotkanie kierowane jest do:

  • Opiekunów nieformalnych (e.g. członek rodziny, znajomy)
  • Opiekunów formalnych (e.g. profesjonalny opiekun, pielęgniarki/pielęgniarze, pracownicy socjalni, etc)
  • Specjalistów pracujących w archiwach, muzeach, instytucjach dziedzictwa kulturowego
  • Profesjonalistów pracujących w dziedzinie edukacji dorosłych
  • Innych osób/ instytucji zajmujących się wspieraniem dobrostanu osób z chorobą Alzhaimera i innymi chorobami otępiennymi

Zapisy: https://forms.gle/RwGE8291Desaz1Lt9

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zobacz również
Skip to content