15/11/2013

Efektem podpisanego przez Szczecińską Szkołę Wyższą Collegium Balticum porozumienia o współpracy z Wielonarodowym Korpusem Północ-Wschód są przedsięwzięcia, w których wspólnie uczestniczą obie strony.

W dniach 5÷7 listopada 2013r., studenci studiów niestacjonarnych i stacjonarnych kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych (Agnieszka GWÓŹDŹ oraz Łukasz ROZENKIEWICZ) wzięli udział w „G-5 CIMIC SEMINAR II of HQ MNC NE”. Seminarium zorganizowali oficerowie Wydziału współpracy cywilno-wojskowej (G-9) Wielonarodowego Korpusu Północ-Wschód, a odbyło się ono w siedzibie Korpusu (Baltic Barracks) przy ul. Łukasińskiego w Szczecinie. W cyklu spotkań oprócz organizatorów z MNC NE i studentów naszej Uczelni uczestniczyli ponadto przedstawiciele 12 Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej, Polskiego Czerwonego Krzyża, Polskiej Akcji Humanitarnej oraz Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża. 

Obszerny program seminarium obejmował tak teoretyczne kwestie, jak również praktyczne podejście do problematyki planowania współpracy sił wojskowych z organami władzy cywilnej w ramach prowadzonych operacji z perspektywy standardów obowiązujących w strukturach NATO, doktryn dotyczących szeroko rozumianego CIMIC-u (ang. Civil-Military Co-operation). Współpraca taka, obejmuje także dokonywanie uzgodnień z organizacjami międzynarodowymi i krajowymi, rządowymi i pozarządowymi działającymi na obszarze prowadzenia operacji lub gdzie taka operacja jest planowana. Celem CIMIC jest zmniejszenie negatywnego wpływu, jakie środowisko cywilne może wywierać na prowadzoną operację oraz ustanowienie i utrzymanie pełnego współdziałania sił wojskowych z lokalną ludnością i instytucjami pozamilitarnymi. Podczas planowania, przygotowania i prowadzenia operacji dowódcy wszystkich szczebli powinni uwzględniać wszystkie aspekty środowiska cywilnego mogące mieć wpływ na prowadzenie działań.

cimic

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zobacz również
Skip to content