24/10/2013

W odpowiedzi na dynamicznie ewoluujące środowisko bezpieczeństwa, na Kierunku Bezpieczeństwa Wewnętrznego Szczecińskiej Szkoły Wyższej Collegium Balticum, od roku akademickiego 2011/2012 wykreowano przedsięwzięcie, wychodzące naprzeciw zapotrzebowaniu na wiedzę w zakresie bezpieczeństwa narodowego. Tym zamierzeniem odzwierciedlającym misję uczelni oraz posłannictwo szkoły jest cykl konferencji naukowych poświęcony „Przyszłości bezpieczeństwa narodowego w warunkach demokracji”. Po inauguracyjnym przedsięwzięciu o charakterze ogólnopolskim, aktualną konferencję cechował już zasięg międzynarodowy. 

Temat, już drugiej konferencji, brzmiał: „Reagowanie i zarządzanie bezpieczeństwem w dynamicznie ewoluującym środowisku bezpieczeństwa na obszarze pasa transgranicznego Pomorza Zachodniego i Meklemburgii”. Odbyła się ona w siedzibie Szczecińskiej Szkoły Wyższej Collegium Balticum w dniu 23 października 2012r. Patronatem Honorowym konferencję objęli: Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Dyrektor Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, Wojewoda Zachodniopomorski, Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego oraz Prezydent Szczecina – za co w tym miejscu organizatorzy składają serdeczne podziękowania!

Celem konferencji było zidentyfikowanie istoty problemów systemu bezpieczeństwa narodowego i jego fundamentalnych podsystemów w dynamicznie ewoluującym środowisku bezpieczeństwa, w aspektach ich projekcji na bezpieczeństwo lokalnych społeczności pasa transgranicznego Pomorza Zachodniego i Meklemburgii.

W konferencji uczestniczyli przedstawiciele: Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, Magistratu miasta, Wielonarodowego Korpusu Północ-Wschód, 12 Dywizji Zmechanizowanej, Zachodniopomorskiej Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej, Komendy Straży Pożarnych kraju związkowego Meklemburgii Pomorza Przedniego, Komendy Wojewódzkiej Policji, Prezydium Policji z Neubrandenburga, środowiska akademickiego Szczecińskich uczelni wyższych, studenci oraz uczniowie klas mundurowych z Zespołu Szkół Nr 1 w Choszcznie.

Przewodniczący i zarazem moderator pierwszego panelu – Prof. Jacek ŁAWICKI z Szczecińskiej Szkoły Wyższej Collegium Balticum, przedstawił „Współczesne wyzwania podsystemu militarnego i rolę jego elementów w budowie bezpieczeństwa narodowego, a w tym bezpieczeństwa pasa transgranicznego”. Doktor Anna GOSŁAWSKA-HRYCHARCZUK z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, zapoznała z problematyką „Infrastruktury krytycznej i cyberbezpieczeństwa w relacji pomiędzy państwem i obywatelem”. Generał brygady Marek OJRZANOWSKI zinterpretował„Strategiczne założenia NATO – ich implikacje dla SZ RP”. Natomiast oficerowie z Wielonarodowego Korpusu Północ-Wschód – Reprezentant Armii duńskiej podpułkownik Ove HANSEN oraz Reprezentant Armii niemieckiej podpułkownik Claus SLEMBECK naświetlili teraźniejszość i przyszłość Korpusu w strukturach NATO w prezentacji pt.: „The future role of MNC NE in NATO structure and the Comprehensive Approach of doing Business”. Panel zakończył Szef Wydziału odpowiedzialnego za współpracę cywilno-wojskową Pan podpułkownik Jarosław MĄDRY zapoznając z rolą „12 Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej im. Bolesława Krzywoustego jako fundamentu poczucia bezpieczeństwa państwowego lokalnej społeczności”.

Po przerwie w drugim panelu, autor i organizator konferencji – dr Paweł RODZOŚ wprowadził w problematykę „Reagowania i zarządzania bezpieczeństwem w obszarze transgranicznym Pomorza Zachodniego i Meklemburgii”. Kierownik Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego Wojciech GOLA przedstawił „Zakres oraz kwestie koordynacji działań organów administracji zespolonej i niezespolonej szczebla wojewódzkiego w realiach współczesnych uwarunkowań zarządzania kryzysowego”.W dalszej części panelu o „Roli i kompetencjach wymaganych do harmonijnej współpracy w rozwiązywaniu sytuacji kryzysowych – ze wskazaniem możliwych kierunków rozwoju – podmiotów zaangażowanych w obszarze transgranicznym Pomorza Zachodniego i Meklemburgii”, w swoich wystąpieniach, mówili:

st. bryg. mgr. inż. Roman BUDYNEK – Zastępca Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej;

Heino KALKSCHIES – Komendant Straży Pożarnych kraju związkowego Meklemburgii Pomorza Przedniego;

podinsp. Roman MIKA – ekspert Zespołu ds. Zarządzania Kryzysowego Komendy Wojewódzkiej Policji;

Hanno LÜDERS – radca Prezydium Policji Policja z Neubrandenburga;

– Pani Irena STANKIEWICZ – Kierownik Oddziału Ratownictwa Medycznego Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Obydwa panele każdorazowo kończyły się dyskusją dotycząca poruszanych zagadnień i obszarów.

Organizatorzy konferencji, serdeczni i gorąco dziękują wszystkim instytucjom, organom oraz osobom wspierającym proces przygotowania i przeprowadzenia konferencji. W tym miejscu serdecznie zapraszają do aktywnego udziału w kolejnej, już trzeciej, konferencji która odbędzie się w przyszłym roku.

Galeria zdjęć

[nggallery id=6]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zobacz również
Skip to content