13/06/2019

W związku z dynamicznym rozwojem zatrudnimy
nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej
do pracy w szkole specjalnej SENSE dla dzieci
ze spektrum autyzmu oraz niepełnosprawnością sprzężoną. 

Wymagania: 
wykształcenie wyższe pedagogiczne (specjalność uprawniająca do nauczania dzieci w wieku wczesnoszkolnym)/zintegrowana edukacja wczesnoszkolna /pedagogika specjalna,
• wysoka kultura osobista,
• kreatywność,
• odpowiedzialność,
• chęć ciągłego samodoskonalenia się,
• mile widziane doświadczenie w pracy z dziećmi, w tym z niepełnosprawnościami.
Dodatkowe kwalifikacje mile widziane.

Obowiązki:
• opieka nad dziećmi uczęszczającymi do szkoły,
• dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie wychowanków,
• prowadzenie pracy dydaktyczno – wychowawczej i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi programami nauczania,
• bezpośrednia i bieżąca komunikacja z rodzicami,
• ścisła współpraca z dyrekcją szkoły i organem prowadzącym,
• czynny udział w pracy Rady Pedagogicznej oraz w działalności szkoły.

Oferujemy: 
• stabilne zatrudnienie,
• dobre warunki finansowe,
• umowę o pracę,
• pracę w nowoczesnej, odpowiednio przystosowanej placówce,
• wsparcie merytoryczne doświadczonego dyrektora pedagogicznego,
• możliwość podnoszenia swoich kwalifikacji,
• miłą, rodzinną atmosferę w pracy.

CV prosimy o przesłanie na adres: przedszkolesense@gmail.com

Kontakt: 503 005 828

www.integracja-sensoryczna.org

Zobacz również
Skip to content