10/07/2019

Współpraca pomiędzy Cortaxa ltd a SSW Collegium Balticum polegać będzie na wymianie wiedzy i doświadczenia zdobywanego przez zespół podczas codziennej pracy z globalnymi markami. Możliwe to będzie przez stworzenie aktywnego ekosystemu student/uczelnia/biznes, opartego o wzajemne zaufanie i transparentność.

Student podczas zajęć z praktykami otrzyma nowe i unikatowe umiejętności, które pozwolą mu sprawnie funkcjonować na dynamicznym rynku pracy w branży IT. Uczelnia i jej kadra naukowa, podczas zajęć, ćwiczeń udostępni wiedzę i wyniki badań naukowych. Takie praktyczne podejście da unikatową możliwość rozwiązania problemów związanych z funkcjonowaniem w cyfrowym świecie, które będzie można poddać analizie i znaleźć wspólnie najlepsze rozwiązanie.

Wierzymy, że połączenie wiedzy akademickiej i odwagi do eksperymentów, która towarzyszy codziennej pracy zespołowi KanBo, pozwoli na zaszczepienie ducha innowacji, kreatywności w rozwiązywaniu wyzwań biznesowych nowemu pokoleniu.

Wynikiem tej współpracy, będą praktyczne, potwierdzone certyfikatem umiejętności, posługiwania się cyfrowymi narzędziami dla rozproszonych, samo-organizujących się zespołów.

Zapraszamy do studiowania informatyki w nowym wymiarze!

? Studia informatyczne

[aigpl-gallery id=”26171″]
Zobacz również
Skip to content