23/07/2022

Program stypendialny Ministerstwa Obrony Narodowej zakłada dofinansowanie studiów na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne w kwocie 2280 zł!

W dzienniku ustaw (poz. 1447) zawarto rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej w sprawie stypendiów dla kandydatów na żołnierzy. Rozporządzenie określa sposób i tryb przyznawania stypendium na naukę w uczelni wyższej, na kierunku zapewniającym nabycie kwalifikacji przydatnych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, sposób i tryb wypłacania stypendium oraz wykaz uczelni i kierunków studiów zapewniających nabycie kwalifikacji przydatnych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Jaka kwota dofinansowania i dla kogo?

Wysokość stypendium wyliczono przyjmując za podstawę jego obliczenia 50% kwoty uposażenia zasadniczego żołnierzy odbywających dobrowolną zasadniczą służbę wojskową obowiązującego w dniu zawarcia umowy, kwota ta na dzień 23.07 2022 wynosi 2280 zł! Oferta skierowana jest do wszystkich osób zainteresowanych powołaniem do zawodowej służby wojskowej.

Co należy zrobić, aby skorzystać z programu stypendialnego?

  1. Należy złożyć dokumenty aplikacyjne na studia do Collegium Balticum – kierunek Bezpieczeństwo wewnętrzne
  2. Następnie należy złożyć wniosek (najpóźniej do 31.08) do Szefa Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji o przyznanie stypendium przez Ministra Obrony Narodowej.

Wniosek powinien zawierać:
1) imię i nazwisko kandydata;
2) dane kontaktowe kandydata, obejmujące: adres do korespondencji, numer telefonu, adres poczty elektronicznej;
3) zaświadczenie potwierdzające przyjęcie na studia na kierunku określonym w załączniku do rozporządzenia;
4) planowany termin ukończenia studiów;
5) krótkie przedstawienie okoliczności sprawy;
6) oświadczenie kandydata o spełnianiu wymogów formalnych do powołania do zawodowej służby wojskowej

  1. Po złożeniu dokumentacji następuje weryfikacja dokumentacji. Jeżeli dokumentacja nie zawierała błędów/braków a proces weryfikacyjny zakończył się pozytywnie następuje podpisanie umowy między kandydatem a Ministrem Obrony Narodowej lub Szefem Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacyjnego. Umowa zawierana jest w 3 egzemplarzach.

Więcej informacji w Dzienniku Ustaw – link

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zobacz również
Skip to content