01/10/2015

SSW Collegium Balticum oraz SSW Stargardinum ogłaszają jesienną abolicję odsetkową!!! Ureguluj wszystkie zaległe płatności wraz z czesnym za m-c październik 2015, a my anulujemy naliczone a nie zapłacone jeszcze odsetki. Zmobilizuj się i zyskaj ODSETKI GRATIS!

Warunkiem skorzystania z promocji jest:
– wpłata pełnej kwoty zaległości (bez odsetek) wraz z czesnym za miesiąc październik 2015 r. na indywidualny rachunek bankowy do dnia 16.10.2015 r. – liczy się data wpływu środków na rachunek.
– istnienie na rachunku indywidualnym naliczonych a nie zapłaconych odsetek wg stanu na dzień 1.10.2015 r.
Wszelkie informacje o wysokości zadłużenia i warunkach promocji dostępne są w Kwesturze, pod numerem telefonu 91-48-38-166, mail kwestura@cb.szczecin.pl
Promocja skierowana jest do wszystkich obecnych studentów studiów licencjackich, magisterskich i inżynierskich.
slider

Zobacz również
Skip to content