04/02/2015

W dniu 1 lutego 2015r. w Szczecińskiej Szkole Wyższej COLLEGIUM BALTICUM odbyło się spotkanie zorganizowane przez Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych SSW CB wspólnie z działającym w Uczelni Stowarzyszeniem „Zachodniopomorskie Forum Bezpieczeństwa – Pro domo sua” w formule Studenckiego Koła Naukowego. Zaproszonym gościem, tym razem, był Szef Wydziału Rekrutacji Wojskowej Komendy Uzupełnień w Szczecinie – mjr Andrzej ŁEMPICKI. Gościa w imieniu Rektora Uczelni przywitał i przyjął Prodziekan Filologii mgr inż. Jerzy KLISZEWSKI oraz Prezes Stowarzyszenia płk rez. dr inż. Paweł RODZOŚ. W spotkaniu, ponadto udział wzięła kadra dydaktyczna oraz studenci studiów zaocznych kierunku Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Temat spotkania, określony przez jego autora dr. inż. płk. rez. Pawła RODZOSIA, brzmiał „Narodowe Siły Rezerwowe – wsparcie potencjału obronnego państwa, czy jedynie forma pełnienia służby wojskowej”.

Po wprowadzeniu tematycznym przez autora spotkania – zaproszony gość udzielił krótkiej informacji dotyczącej celu oraz istoty powołania do życia formacji NSR na potrzeby SZ RP. Podczas prawie dwugodzinnej dyskusji, aktywni studenci kwestie zawierane w merytorycznie konstruowanych pytaniach ukierunkowali wokół aspektów zawartych w poniższych tezach problemowych:

 • uregulowania prawne regulujące relacje pracodawców i żołnierzy służby przygotowawczej w strukturach NSR;
 • uzasadnienie limitowanych perspektywy służby w SZ RP dla korpusów oficerskich
  i podoficerskich na rzecz nieograniczonych możliwości dla szeregowych;
 • oparcie rekrutacji według potrzeb głównie dla deficytowych stanowisk;
 • możliwości podnoszenia kategorii zdrowia wydanych przez komisje lekarskie z okresu przed powołaniem formacji NSR;
 • nabywanie uprawnień emerytalnych i mieszkaniowych przez żołnierzy służby czynnej
  i kontraktowej;
 • przyszłość NSR – kolejne, zapowiadane reformy formacji;
 • system oraz proces szkolenia żołnierzy służby przygotowawczej w strukturach NSR;
 • możliwości i szanse wykorzystania żołnierza służy kontraktowej w SZ RP po jej zakończeniu;
 • możliwości i szanse inauguracji szkolenia w dwunastomiesięcznym Studium Oficerskim;
 • problematyka i zakres rekonwersji w SZ RP.

Frekwencja oraz zaangażowanie uczestników spotkania podczas koła naukowego potwierdziły potrzebę jego kontynuowania, dlatego też, najbliższe tego rodzaju spotkanie planowane jest już na miesiąc marzec!

Zapraszamy do galerii zdjęć.

[nggallery id=60]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zobacz również
Skip to content