Studia inżynierskie

Tak jak i licencjackie, studia inżynierskie stanowią studia pierwszego stopnia. Jednak trwają dłużej – minimum 7 semestrów i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera. Aby rozpocząć tę formę kształcenia, konieczne jest świadectwo ukończenia szkoły średniej, a także świadectwo dojrzałości.

Studia inżynierskie w odróżnieniu od licencjackich kładą większy nacisk na wiedzę i umiejętności specjalistyczne. Przewaga zajęć praktycznych pozwala na przygotowanie do podjęcia pracy w zawodzie już po 7-8 semestrach. Nasza niepaństwowa uczelnia oferuje tę formę kształcenia przede wszystkim na kierunkach informatycznych jak np. technologie internetowe, tester oprogramowania, programista systemów wbudowanych, ale nie tylko. Utworzyliśmy również specjalność cloud administrator – we współpracy z firmą Microsoft.

Po zakończeniu edukacji na studiach inżynierskich absolwenci posiadają specjalistyczną wiedzę i umiejętności dotyczące zagadnień technologii oraz systemów informatycznych (systemy operacyjne, języki programowania, bazy danych, wykorzystanie narzędzi CASE i więcej).

Kierunek Tryb Cena
Informatyka Specjalizacje:

 

  • Technologie internetowe
  • Programista systemów wbudowanych
  • Tester oprogramowania
  • Cloud administrator (specjalność we współpracy w firmą Microsoft)

 

semestr studia stacjonarne
semestr studia niestacjonarne
350 zł/ m-c
330 zł/ m-c

Nasi partnerzy