13/06/2019

W związku z dynamicznym rozwojem zatrudnimy 
nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej 
do pracy w szkole specjalnej SENSE dla dzieci
ze spektrum autyzmu oraz niepełnosprawnością sprzężoną. 

Wymagania: 
• wykształcenie wyższe pedagogiczne (specjalność uprawniająca do nauczania dzieci w wieku wczesnoszkolnym)/zintegrowana edukacja wczesnoszkolna /pedagogika specjalna, 
• wysoka kultura osobista, 
• kreatywność,
• odpowiedzialność,
• chęć ciągłego samodoskonalenia się,
• mile widziane doświadczenie w pracy z dziećmi, w tym z niepełnosprawnościami. 
Dodatkowe kwalifikacje mile widziane. 

Obowiązki:
• opieka nad dziećmi uczęszczającymi do szkoły, 
• dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie wychowanków, 
• prowadzenie pracy dydaktyczno – wychowawczej i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi programami nauczania, 
• bezpośrednia i bieżąca komunikacja z rodzicami, 
• ścisła współpraca z dyrekcją szkoły i organem prowadzącym, 
• czynny udział w pracy Rady Pedagogicznej oraz w działalności szkoły. 

Oferujemy: 
• stabilne zatrudnienie,
• dobre warunki finansowe,
• umowę o pracę,
• pracę w nowoczesnej, odpowiednio przystosowanej placówce, 
• wsparcie merytoryczne doświadczonego dyrektora pedagogicznego, 
• możliwość podnoszenia swoich kwalifikacji, 
• miłą, rodzinną atmosferę w pracy.

CV prosimy o przesłanie na adres: przedszkolesense@gmail.com

Kontakt: 503 005 828

www.integracja-sensoryczna.org

Zobacz również
Skip to content