INSTRUKCJE DLA SEMINARZYSTÓW

Szanowni Studenci kończący studia,

w sprawie egzaminów dyplomowych, zwanych tradycyjnie obronami, streszczamy Zarządzenie Rektora w tej właśnie sprawie, czyli to, co musicie wiedzieć i jest dla Was najważniejsze oraz kilka innych uwag.

1. Egzaminy odbędą się w formie tradycyjnej na terenie Uczelni lub w jej Filii z zachowaniem szczególnych zasad bezpieczeństwa oraz w przypadkach szczególnych w trybie zdalnym z wykorzystaniem narzędzia informatycznego (Skype’a) na pisemną prośbę studenta.

2. Ustalone przez menadżera kierunku terminy egzaminów dyplomowych zostaną Wam przekazane co najmniej 10 dni wcześniej.

3. Prace, zaakceptowane przez promotora w systemie JSA, o czym zostaniecie poinformowani, przesyłacie formą e-mailową na adres dziekanatu wraz ze skanem podpisanego Oświadczenia autora.

4. Przed egzaminem dyplomowym w formie tradycyjnej, składacie w Dziekanacie: jeden egzemplarz pracy drukowany dwustronnie, w formie zbindowanej lub trwale zszytej przeznaczony do teczki akt osobowych studenta; zaświadczenie z Biblioteki Uczelni o niezaleganiu ze zwrotem książek, które wydaje Biblioteka SSW CB na wniosek studenta w formie elektronicznej, przesyłając na wskazany przez studenta adres e-mail.

5. Student, który przystępował do egzaminu w trybie zdalnym przesyła pracę i zaświadczenie do Dziekanatu albo składa w nim osobiście pracę oraz zaświadczenie z przed odbiorem dyplomu ukończenia studiów

6. Prosimy o dostosowanie się do wyznaczonych godzin.

7. W trakcie obron zachowujemy wszelkie wymagane rygory.

8. Prosimy, abyście zaopatrzyli się we własne artykuły piśmiennicze (długopisy, kartki).

9. Pamiętamy o obligatoryjnym zasłanianiu ust i nosa.

10. Zaleca się także, by zrezygnować z elementów towarzyszących tym egzaminom (podziękowania, wręczenia kwiatów itp.).

Zarządzenie rektora

Udostępnij nasz artykuł w mediach społecznościowych

Share on facebook
Udostępnij na facebooku
Share on twitter
Udostępnij na twitterze

Sprawdź naszą OFERTĘ

Partnerzy Uczelni


12 Dywizja
12 Dywizja
Biuro Bezpieczeństwa Narodowego
Biuro Bezpieczeństwa Narodowego
SENSE
SENSE
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
Przedszkole nr 2 Hejnałek
Przedszkole nr 2 Hejnałek
INFINIT CODELAB
INFINIT CODELAB
Klaster IT
Klaster IT
Komenda Wojewódzka PSP
Komenda Wojewódzka PSP
Komisja BIO w Europarlamencie
Komisja BIO w Europarlamencie
Miasto Szczecin
Miasto Szczecin
Microsoft
Microsoft
Microsoft Azure
Microsoft Azure
Muzeum Narodowe
Muzeum Narodowe
Object connect
Object connect
Policja
Policja
Poradnia Nowogard
Poradnia Nowogard
Schronisko dla nieletnich w Szczecinie
Schronisko dla nieletnich w Szczecinie
Sejm RP
Sejm RP
SOSW nr2 w Szczecinie
SOSW nr2 w Szczecinie
SOSW Tanowo
SOSW Tanowo
Tieto
Tieto
Uzdrowisko Kołobrzeg
Uzdrowisko Kołobrzeg
Wojewódzki Sztab Wojskowy w Szczecinie
Wojewódzki Sztab Wojskowy w Szczecinie
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Szczecinie
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Szczecinie
ZP Grodzisk
ZP Grodzisk
ZUW w Szczecinie
ZUW w Szczecinie
KANBO
KANBO
UMLAUT
UMLAUT
Technopark Pomerania
Technopark Pomerania
Infinit IT
Infinit IT
C++ Institute
C++ Institute
Fundacja IT
Fundacja IT
OPENED
OPENED
Uczelnia IT
Uczelnia IT
MÓJ DOM
MÓJ DOM