26/05/2020

Szanowni Studenci kończący studia,

w sprawie egzaminów dyplomowych, zwanych tradycyjnie obronami, streszczamy Zarządzenie Rektora w tej właśnie sprawie, czyli to, co musicie wiedzieć i jest dla Was najważniejsze oraz kilka innych uwag.

1. Egzaminy odbędą się w formie tradycyjnej na terenie Uczelni lub w jej Filii z zachowaniem szczególnych zasad bezpieczeństwa oraz w przypadkach szczególnych w trybie zdalnym z wykorzystaniem narzędzia informatycznego (Skype’a) na pisemną prośbę studenta.

2. Ustalone przez menadżera kierunku terminy egzaminów dyplomowych zostaną Wam przekazane co najmniej 10 dni wcześniej.

3. Prace, zaakceptowane przez promotora w systemie JSA, o czym zostaniecie poinformowani, przesyłacie formą e-mailową na adres dziekanatu wraz ze skanem podpisanego Oświadczenia autora.

4. Przed egzaminem dyplomowym w formie tradycyjnej, składacie w Dziekanacie: jeden egzemplarz pracy drukowany dwustronnie, w formie zbindowanej lub trwale zszytej przeznaczony do teczki akt osobowych studenta; zaświadczenie z Biblioteki Uczelni o niezaleganiu ze zwrotem książek, które wydaje Biblioteka SSW CB na wniosek studenta w formie elektronicznej, przesyłając na wskazany przez studenta adres e-mail.

5. Student, który przystępował do egzaminu w trybie zdalnym przesyła pracę i zaświadczenie do Dziekanatu albo składa w nim osobiście pracę oraz zaświadczenie z przed odbiorem dyplomu ukończenia studiów

6. Prosimy o dostosowanie się do wyznaczonych godzin.

7. W trakcie obron zachowujemy wszelkie wymagane rygory.

8. Prosimy, abyście zaopatrzyli się we własne artykuły piśmiennicze (długopisy, kartki).

9. Pamiętamy o obligatoryjnym zasłanianiu ust i nosa.

10. Zaleca się także, by zrezygnować z elementów towarzyszących tym egzaminom (podziękowania, wręczenia kwiatów itp.).

Zarządzenie rektora

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zobacz również
Skip to content