I KONFERENCJA NAUKOWA W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM

W dniach 16÷17 kwietnia 2015 roku, Wydział Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, Wojewoda Lubuski oraz Akademickie Centrum Studiów Niemcoznawczych i Europejskich PWSZ im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim zorganizowali I Ogólnopolską Konferencję Naukową. Patronat honorowy nad Konferencją objęli: Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, Rektor PWSZ im. Jakuba z Paradyża prof. dr hab. Elżbieta SKORUPSKA-RACZYŃSKA oraz Wojewoda Lubuski. Temat konferencji brzmiał „Bezpieczeństwo narodowe polski. Zagrożenia i determinanty zmiany”, a za główne cele konferencji przyjęto:

  • analizę problematyki bezpieczeństwa państwa w wymiarze wewnętrznym przy jednoczesnym uwzględnieniu zewnętrznych determinantów zmian;
  • problematykę wielu wymiarów bezpieczeństwa narodowego ze szczególnym uwzględnieniem:
  • cyberbezpieczeństwa,
  • zarządzania kryzysowego,
  • oraz bezpieczeństwa w regionie;
  • dynamiczne zmiany sytuacji międzynarodowej, szczególnie w najbliższym otoczeniu naszego państwa wskazujące na fundamentalne znaczenie problematyki bezpieczeństwa narodowego.

Konferencja skierowana była pod adresem Polskich naukowców i praktyków zajmujących się szeroko pojętą problematyką bezpieczeństwa.

Konferencja charakteryzowała się bogatym programem. W pierwszym dniu miały miejsce: uroczyste otwarcie Konferencji, z udziałem zaproszonych gości, wykład inauguracyjny Pana gen. broni Waldemara SKRZYPCZAKA oraz 3 ogólnodostępne panele. Drugi dzień Kongresu przeznaczony został na 6 ogólnodostępnych paneli.

W opisanej konferencji Szczecińską Szkołę Wyższą Collegium Balticum reprezentował płk rez. dr inż. Paweł RODZOŚ, który wziął czynny udział w panelu zatytułowanym „Determinanty bezpieczeństwa narodowego Polski. Ujęcie wewnętrzne”. Wystąpił on z referatem pod tytułem „Bezpieczeństwo obywateli elementarną powinnością państwa – kontekst wykorzystanych i marnotrawionych szans, podejmowanych i ignorowanych wyzwań, istniejących i pojawiających się ryzyk oraz wynurzających się potencjalnych i realnych zagrożeń”. W swoim referacie prelegent podjął próbę kompleksowego podejścia do determinantów bezpieczeństwa z perspektywy szans, wyzwań, ryzyka i zagrożeń występujących we współczesnym środowisku bezpieczeństwa. Uwzględniając kontekst ostatniego ćwierćwiecza i ewolucji środowiska bezpieczeństwa dokonałem analizy i prognozy kolejno wykorzystanych i marnotrawionych szans, podejmowanych i ignorowanych wyzwań, istniejących i pojawiających się ryzyk oraz wynurzających się potencjalnych i realnych zagrożeń.

Udostępnij nasz artykuł w mediach społecznościowych

Share on facebook
Udostępnij na facebooku
Share on twitter
Udostępnij na twitterze

Sprawdź naszą

Partnerzy Uczelni


12 Dywizja
Biuro Bezpieczeństwa Narodowego
PSP
Komisja BIO
Wojewódzki Sztab Wojskowy w Szczecinie
Wojskowa Komenda Uzupełnień
Sejm
ZUW
Szczecin
Klaster IT
Microsoft
Microsoft Azure
Object Connect
Policja
Tieto
INFinLAB IT
MUZEUM NARODOWE
Uzdrowisko Kołobrzeg
Uzdrowisko Kołobrzeg
SOSW Tanowo
CTiSR Sense
Schronisko dla nieletnich
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
Hejnałek Przedszkole nr 2
Poradnia Nowogard
ZP Grodzisk
SOSW nr 2 Szczecin