20/03/2023

Początek tego roku akademickiego był dla nas szczególnym wyzwaniem, bo przygotowywaliśmy się do wizytacji kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w Filii w Stargardzie przez ekspertów Polskiej Komisji Akredytacyjnej, która regularnie ocenia wszystkie kierunki prowadzone we wszystkich polskich uczelniach. PKA analizuje program studiów, realizację zajęć, merytoryczne przygotowanie kadry, działania prowadzone przez uczelnię i wiele innych elementów, które bezpośrednio lub pośrednio wpływają na jakość kształcenia.

W połowie grudnia 2022 r. eksperci PKA wizytowali bezpieczeństwo wewnętrzne studia pierwszego i drugiego stopnia w Filii Stargardzie. Oprócz analizy dokumentacji studiów odbyły się spotkania online z reprezentantami nauczycieli akademickich i studentów oraz przedstawicielami instytucji,
z którymi nasza Uczelnia współpracuje. Opinia interesariuszy zewnętrznych potwierdziła, że realizowany program studiów pierwszego i drugiego stopnia spełnia wymagania określone dla praktycznego profilu studiów. Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy zechcieli wyrazić swoją opinię na temat kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne.

Na początku marca 2023 r. otrzymaliśmy Uchwałę Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej i ocenę pozytywną.

Dziękujemy naszym Wykładowcom i naszym Studentom – bez Was nie byłoby tego (wspólnego przecież) sukcesu!

Państwowa Komisja Akredytacyjne - PKA
Zobacz również
Skip to content