06/11/2023

Zgodnie z nowym rozporządzeniem dotyczącym kwalifikacji nauczycielskich tylko do końca sierpnia 2026 roku można jeszcze uzyskać kwalifikacje z wybranego zakresu pedagogiki specjalnej na studiach podyplomowych. Jeśli więc chcesz być nauczycielem pedagogiem specjalnym –   zapisz się na studia podyplomowe już teraz! Pamiętaj, przepisy nie śpią, ciągle się zmieniają – nie czekaj, aż zmienią się znowu!
Jednocześnie zgodnie z § 37 rozporządzenia nauczyciele zatrudnieni w dniu wejścia w życie rozporządzenia, którzy posiadają kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela na podstawie dotychczasowych przepisów, zachowują nabyte kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela.

Jeśli jednak nauczyciel z np. studiami podyplomowymi w zakresie pedagogiki specjalnej będzie chciał po 1 września 2026 r. zmienić pracę i zatrudnić się w innej szkole, to funkcji pedagoga specjalnego już nie obejmie.

Poniżej przedstawiamy kierunki z zakresu pedagogiki specjalnej, do 16.11.2023 jest ostatnia szansa dołączyć do w/w kierunków . Nasz absolwent otrzymuje 10% lub 20% zniżki i “0” wpisowego

  • Edukacja, wspomaganie i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (w tym ZA)
  • Edukacja,wspomaganie i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
  • Logopedia
  • Neurologopedia (dla osób po logopedii)
  • Integracja sensoryczna

Zapraszamy również na:

Zobacz również
Skip to content