27/02/2024

Chcesz podnieść swoje kompetencje lub uzyskać nowe kwalifikacje i pozyskać na to dodatkowe środki? Krajowy Fundusz Szkoleniowy znów dysponuje pulą pieniędzy:

  • 100 % dofinansowania dla podmiotów zatrudniających mniej niż 10 osób
  • 80 % dofinansowana dla pozostałych

Dofinansowania przyznawane są za pośrednictwem Powiatowych Urzędów Pracy. Szukaj informacji w urzędzie właściwym dla siedziby firmy/miejsca prowadzenia działalności.

Pamiętaj! Aby je otrzymać Twój pracodawca musi złożyć wniosek, który następnie jest oceniany i analizowany. Poszczególne Urzędy mają swoje własne terminy i reguły przyjmowania dokumentacji.

Ważne – większość naborów zakończy się w pierwszym kwartale 2024, dlatego nie czekaj! Idź do swojego pracodawcy!

Poszerz swoje kwalifikacje wybierając nasze studia podyplomowe na kierunkach pedagogicznych.

Zobacz również
Skip to content