Nowość

Informacje

Liczba semestrów: 3

Cena

2200 zł cena za semestr

Opis kierunku

Studia podyplomowe z zakresu diagnozy i terapii metodą Integracji Sensorycznej są formą kształcenia podyplomowego prowadzonego przez Szczecińską Szkołę Wyższą Collegium Balticum w Szczecinie przy merytorycznym wsparciu i pod patronatem Centrum Terapii i Stymulacji Rozwoju Dziecka SENSE w Szczecinie. Oferowana w ramach współpracy obu instytucji forma doskonalenia zawodowego ma na celu podnoszenie jakości procesu kształcenia osób zainteresowanych podnoszeniem kwalifikacji w tym specjalistycznym obszarze aktywności diagnostycznej i terapeutycznej osób z szeroko rozumianymi dysfunkcjami integracji sensorycznej.

Zajęcia teoretyczne odbywają się w salach Uczelni SSW Collegium Balticum w Szczecinie natomiast zajęcia praktyczne oraz praktyki terapeutyczne – w gabinetach Centrum Terapii i Stymulacji Dziecka SENSE w Szczecinie.

 

Adresaci studiów

Studia podyplomowe z zakresu integracji sensorycznej przeznaczone są dla specjalistów posiadających tytuł magistra m. in. kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, fizjoterapia, wychowanie fizyczne, logopedia i posiadających przygotowanie pedagogiczne.

Absolwenci studiów podyplomowych z zakresu integracji sensorycznej nabędą wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne szczególnie związane z obszarem psychologii rozwojowej i klinicznej, dysfunkcjami rozwojowymi, neurobiologicznymi podstawami integracji sensorycznej, diagnostyką i interwencją terapeutyczną, planowaniem i terapią neurorozwojową oraz wspomagającą.

Kwalifikacje

Studia podyplomowe z zakresu integracji sensorycznej mają charakter kwalifikacyjny.

Po ukończeniu studiów absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, posiadają uprawnienia do diagnozy i terapii zaburzeń procesów Integracji Sensorycznej.

Najlepsi studenci uzyskają możliwość odbycia praktyk oraz propozycję stałej współpracy z Centrum Terapii i Stymulacji Rozwoju Dziecka SENSE w Szczecinie.

Absolwenci nabędą uprawnienia do pracy w publicznych i niepublicznych placówkach edukacyjnych, medycznych, terapeutycznych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, a także mogą tworzyć własną praktykę w ramach działalności gospodarczej w gabinetach integracji sensorycznej.