Opis kierunku

Celem studiów jest przede wszystkim przekazanie ogólnej wiedzy dotyczącej źródeł informacji, procesów informacyjnych oraz z zakresu informacji naukowej i bibliotekoznawstwa. Student pozna metody i techniki stosowane w procesach informacyjno-bibliotecznych. Absolwenci posiadać będą umiejętności sprawnego wyszukiwania, selekcji i oceny jakości informacji oraz tworzenia informacji (w tym bibliotecznych narzędzi informacji o zbiorach, serwisów www, baz danych). Poznają metody pracy z czytelnikami i użytkownikami informacji oraz kształcenia użytkowników. Zgłębią wiedzę dotyczącą promowanie działalności bibliotecznej, informacyjną oraz wiedzę z zakresu czytelnictwa. Poznają prawo autorskie, biblioteczne i informacyjne. Ukończenie studiów uprawnia do pracy w bibliotekach szkolnych, akademickich i lokalnych.

Adresaci studiów

Studia adresowane są do osób posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych, chcących podjąć zatrudnienie w charakterze nauczyciela – bibliotekarza.

Zarys tematyczny

  • naukoznawstwo, bibliografia, czytelnictwo,
  • informacja naukowa i nowoczesne technologie informacyjne,
  • zagadnienia wydawnicze i księgarskie,
  • marketing w bibliotece.