Status zabezpieczeń COVID 19

POZIOM 2: wdrożenie zaostrzonego rygoru sanitarnego.
Praca świadczona głównie zdalnie, Uczelnia zamknięta dla osób trzecich, ograniczenie mobilności i kontaktów, zwiększenie ograniczeń w funkcjonowaniu Uczelni

POZIOM 3
INFORMACJE
Sprawdź poniżej
info-czerwona_Obszar-roboczy-1.png

POZIOM ZAGROŻENIA 3

SZCZEGÓŁOWE WYTYCZNE

częsta dezynfekcja rąk; bezwzględne zachowanie odległości co najmniej 1,5 m; bezwzględne zakrywanie nosa i ust. Stosowanie przegród. Bezwzględne ograniczenie kontaktów do minimum. Zawieszenie korzystania z sal dydaktycznych, częste wietrzenie pomieszczeń, częsta dezynfekcja powierzchni, sanitariatów

zajęcia wyłącznie zdalne

uczelnia zamknięta dla osób trzecich, pracowników i studentów z wyjątkami określanymi przez rektora

spotkania organizacyjne wyłącznie zdalnie z ewentualnymi wyjątkami określanymi przez rektora

praca zdalna z wyjątkiem jedynie stanowisk niezbędnych do zachowania ciągłości funkcjonowania uczelni określanymi przez rektora i kanclerza

dopuszczalne wydarzenia wyłącznie zdalne

wyłącznie mobilności wirtualne

Skip to content