← Wróć do poprzedniej strony

rekrutacja online

Wypełnienie formularza zajmie Ci tylko 2 minuty!

  • Zarezerwuj miejsce, by zostać kandydatem na studia w Collegium Balticum ANS!

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz wszystkich przekazanych przeze mnie informacji dla potrzeb rejestracji, postępowania rekrutacyjnego, a następnie dokumentowania przebiegu studiów, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018.1000 ze zm.), a także na potrzeby przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Collegium Balticum – Akademię Nauk Stosowanych z siedzibą w Szczecinie, ul. Mieszka I 61C, 70-011 Szczecin, NIP 955-197-85-51.*

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych (w szczególności oferty edukacyjnej) za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu stacjonarnego lub wiadomości SMS (Short Message Service) zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. jedn.: Dz.U.2020.344) oraz ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t. jedn.: Dz.U.2022.1648) dotyczących Collegium Balticum – Akademii Nauk Stosowanych z siedzibą w Szczecinie, ul. Mieszka I 61C, 70-011 Szczecin, NIP 955-197-85-51. *

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych i promocyjnych przez Collegium Balticum – Akademię Nauk Stosowanych z siedzibą w Szczecinie, ul. Mieszka I 61C, 70-011 Szczecin, NIP 955-197-85-51 oraz wyrażam na rzecz Collegium Balticum – Akademię Nauk Stosowanych z siedzibą w Szczecinie, ul. Mieszka I 61C, 70-011 Szczecin, NIP 955-197-85-51 zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Collegium Balticum – Akademię Nauk Stosowanych z siedzibą w Szczecinie lub przez inne osoby działające na jej zlecenie mojego wizerunku oraz na utrwalanie, zapisywanie i zwielokrotnianie tego wizerunku wszelkimi dostępnymi aktualnie technikami i metodami, rozpowszechnianie oraz publikowanie w materiałach marketingowych służących reklamie lub promocji Collegium Balticum – Akademii Nauk Stosowanych i wszelkiego rodzaju prowadzonej przez nią działalności naukowej, edukacyjnej i dydaktycznej, na terenie Polski i za granicą, przez okres 5 lat od złożenia niniejszego oświadczenia (w tym poprzez zamieszczenie w postaci cyfrowej w sieci Internet, a także w formie zdjęć, filmów, plakatów, folderów reklamowych, ulotek, kalendarzy, bannerów, prezentacji multimedialnych, ogłoszeń, reklam itp., emitowanych za pomocą różnych nośników, w szczególności wydruków papierowych oraz sieci Internet i telewizji) - korzystanie z utrwalonego wizerunku we wskazanych wyżej celach może nastąpić bez udostępnienia mi ostatecznej wersji materiałów z moim wizerunkiem przez Collegium Balticum – Akademię Nauk Stosowanych. *

Skip to content