21/12/2021

We wtorek 26 października bieżącego roku w Warszawie wicepremier Jarosław Kaczyński, przewodniczący Komitetu Rady Ministrów ds. Bezpieczeństwa Narodowego i Spraw Obronnych, oraz Mariusz Błaszczak, Minister obrony narodowej przedstawili założenia projektu nowej ustawy o obronie Ojczyzny.

Jest to znacząca regulacja prawna, podzielona na 720 artykułów, która zniesie 14 innych ustaw, w tym Ustawę z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.

Jej głównym zadaniem jest uporządkowanie przepisów dotyczących Sił Zbrojnych. W myśl nowej ustawy Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej mają być zwiększone do 250 tysięcy żołnierzy zawodowych oraz do 50 tysięcy żołnierzy WOT.

To bardzo duże wyzwanie, gdy weźmiemy pod uwagę, że obecnie w służbie zawodowej jest około 110 tysięcy żołnierzy zawodowych oraz 30 tysięcy żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej

Ustawa ta wprowadza między innymi nowy rodzaj służby wojskowej: Ochotniczą Służbę Zasadniczą. Jest to służba wojskowa dla ochotników, podzielona na dwa etapy: 28 dni służby przygotowawczej oraz 11 miesięcy służby zasadniczej (tak zwanego kursu specjalistycznego), ukierunkowanej na szkolenie specjalistyczne. Osoby, które zakończą taki kurs, będą miały prawo przejścia do zawodowej służby wojskowej. Jeżeli nie zdecydują się od razu na wstąpienie do zawodowej służby, zostaną przeniesione do aktywnej rezerwy i będą mieć pierwszeństwo w rekrutacji do zawodowej służby wojskowej.

MON przewiduje, że osoba odbywająca szkolenie podstawowe oraz kurs specjalistyczny będzie otrzymywać 4400 złotych brutto uposażenia jako żołnierz szeregowy.

Ministerstwo Obrony Narodowej liczy na to, że zachęta finansowa przyciągnie młodych ludzi, a przez to siły zbrojne pozyskają zakładaną liczbę żołnierzy zawodowych. 

Oczywiście rozwiązanie takie otwiera zupełnie nowe możliwości dla uczelni wyższych, które promują kierunki związane z obronnością, tak jak Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium Balticum. Wiadomo, że służba wojskowa wiąże się z rozwojem osobistym. Żołnierze, którzy  chcą, aby ich droga zawodowa rozwijała się szybciej, chętnie podejmują studia na uczelniach cywilnych prowadzących kierunki z zakresu wojskowości, obronności oraz logistyki.

W SSW Collegium Balticum możemy zaproponować osobom już pełniącym służbę wojskową lub ochotnikom do pełnienia zawodowej służby takie specjalności na kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne, jak:

Przygotowanie Obronne i Bezpieczeństwo Militarne, Bezpieczeństwo Transportu i Komunikacji oraz Logistyka i bezpieczeństwo transportu i komunikacji.

Warto też wspomnieć o dodatkowym atucie, który może pozytywnie wpływać na wybór cywilnych uczelni przez żołnierzy lub kandydatów na żołnierzy planujących rozwijać swój potencjał.

Otóż dla studentów cywilnych uczelni, którzy służą lub chcą służyć w Wojsku Polskim, wprowadzono stypendia. Szef MON wyraźnie zapowiedział: „Dla studentów uczelni cywilnych zainteresowanych służbą w armii zostanie wprowadzony program stypendialny”.

Stypendia będą wypłacane na podstawie umowy pomiędzy studentem a Ministerstwem Obrony Narodowej. Na mocy tej umowy studenci, którzy otrzymają stypendium, będą zobowiązani do pięcioletniej służby wojskowej po zakończeniu studiów. Minister Błaszczak zapowiedział także stypendia dla osób, które chcą po studiach cywilnych zostać oficerami. Po zdaniu matury podpiszą oni umowę z MON, a po pierwszym roku nauki na studiach przejdą trwające 28 dni szkolenia wojskowe. Ćwiczenia wojskowe oraz udział w zajęciach praktycznych będą obowiązkowe przez cały okres studiów, a po obronie dyplomu zainteresowani absolwenci odbędą kurs oficerski i wówczas zostaną zatrudnieni na stanowiskach oficerskich.

Zobacz również
Skip to content