02/08/2023

Szybkie tempo życia zawodowego, rodzinnego i osobistego sprawia, że coraz więcej osób doświadcza syndromu wypalenia zawodowego, który może prowadzić do znacznego obniżenia jakości życia i pracy. Zjawisko to jest szczególnie powszechne wśród osób pracujących w wymagających i stresujących środowiskach, gdzie wysokie oczekiwania, nadmierne zaangażowanie i brak odpowiedniego wsparcia mogą przyczynić się do narastających problemów. W tym artykule przypomnimy sobie, czym jest syndrom wypalenia zawodowego, jakie są jego objawy i przyczyny oraz odpowiemy na pytanie jakie kroki możemy podjąć, aby przeciwdziałać objawom stresu i zniechęcenia.

Czym jest syndrom wypalenia zawodowego?

Syndrom wypalenia zawodowego, zwany również wypaleniem zawodowym lub zespołem wypalenia, to stan emocjonalnego, psychicznego i fizycznego wyczerpania, który występuje w wyniku chronicznego narażenia na stres i presję w miejscu pracy. Osoby doświadczające tego syndromu często odczuwają zmęczenie, frustrację, brak motywacji oraz spadek efektywności w wykonywaniu swoich obowiązków zawodowych.

Objawy syndromu wypalenia zawodowego:

 1. Emocjonalne wyczerpanie: Osoby z syndromem wypalenia zawodowego odczuwają głębokie zmęczenie emocjonalne, czują się wypompowane i pozbawione energii. Mogą odczuwać uczucie bezradności i braku zadowolenia z wykonywanej pracy.
 2. Depersonalizacja: To uczucie odczłowieczenia, sprowadzenia pracowników do obiektów lub numerów. Osoby cierpiące na wypalenie zawodowe mogą tracić empatię wobec swoich współpracowników i klientów.
 3. Obniżona samoocena zawodowa: Osoby z syndromem wypalenia zawodowego często odczuwają poczucie niskiej wartości w kontekście swojej pracy, mimo osiągnięć i sukcesów zawodowych.
 4. Spadek zaangażowania zawodowego: Wypalenie zawodowe prowadzi do utraty zainteresowania i zaangażowania w pracę, co może wpływać na jakość wykonywanych obowiązków.
 5. Problemy zdrowotne: Osoby doświadczające syndromu wypalenia zawodowego są bardziej narażone na problemy zdrowotne, takie jak bezsenność, bóle głowy, choroby serca i inne dolegliwości psychosomatyczne.

Przyczyny syndromu wypalenia zawodowego:

 1. Wysoki poziom stresu: Praca w wymagającym środowisku, gdzie terminy są krótkie, a wymagania wysokie, może prowadzić do chronicznego stresu, który w końcu doprowadza do wypalenia zawodowego.
 2. Brak kontroli: Odczucie braku kontroli nad swoją pracą i decyzjami może prowadzić do poczucia bezradności i frustracji.
 3. Nadmierne zaangażowanie: Przepracowywanie się i poświęcanie zbyt dużo czasu na pracę może prowadzić do wyczerpania i zaniedbywania innych aspektów życia.
 4. Brak wsparcia: Brak wsparcia ze strony pracodawcy, przełożonych lub kolegów może pogłębiać uczucie izolacji i osamotnienia.

Jak radzić sobie z syndromem wypalenia zawodowego?

 1. Zadbanie o zdrowie fizyczne: Regularna aktywność fizyczna, zdrowa dieta i odpowiednia ilość snu mają kluczowe znaczenie dla utrzymania równowagi emocjonalnej.
 2. Zarządzanie stresem: Należy nauczyć się skutecznych technik radzenia sobie ze stresem, takich jak medytacja, joga, czy techniki oddychania.
 3. Równowaga między pracą a życiem osobistym: Ważne jest znalezienie równowagi między pracą a życiem osobistym. Ustalenie ograniczeń czasowych i nauczenie się odmawiania, gdy praca zaczyna dominować nad życiem prywatnym.
 4. Komunikacja: Ważne jest dzielenie się swoimi uczuciami i obawami z osobami zaufanymi, takimi jak przyjaciele, rodzina lub terapeuta.
 5. Wsparcie organizacyjne: Pracodawcy powinni inwestować w programy zapobiegania wypaleniu zawodowemu i zapewniać swoim pracownikom wsparcie emocjonalne oraz narzędzia do radzenia sobie ze stresem.
 6. Szukanie pomocy profesjonalnej: W przypadku ciężkiego wypalenia zawodowego warto skonsultować się z terapeutą, który pomoże zrozumieć i przepracować emocje związane z sytuacją zawodową.

Syndrom wypalenia zawodowego może znacznie wpłynąć na naszą jakość życia i pracy. Należy zdawać sobie sprawę z jego objawów i przyczyn oraz aktywnie działać, aby zaradzić temu problemowi. Znalezienie równowagi między pracą a życiem osobistym, dbanie o zdrowie fizyczne i emocjonalne, komunikacja oraz wsparcie organizacyjne to kluczowe czynniki, które pomogą w radzeniu sobie z syndromem wypalenia zawodowego. Pamiętajmy, że zdrowie psychiczne jest równie ważne jak zdrowie fizyczne i warto inwestować w nie równie starannie.

Przygotowała Tatiana Staroń

Zobacz również
Skip to content