10/11/2023

W trzecim wpisie przeglądniemy różne strategie zarządzania konfliktem. Zastanowimy się nad tym, jak negocjacje mogą być narzędziem rozwiązywania sporów w zespole pracowniczym. Dowiemy się, dlaczego budowanie zrozumienia i empatii między członkami zespołu jest kluczowe i jak unikać eskalacji konfliktu, tworząc bardziej produktywne i harmonijne środowisko pracy.

Skuteczne zarządzanie konfliktem w zespole pracowniczym to klucz do osiągnięcia harmonii, wydajności i satysfakcji w miejscu pracy. W dzisiejszym wpisie na blogu uczelnianym omówimy różne strategie zarządzania konfliktem, skupiając się na negocjacjach, budowaniu zrozumienia i empatii, a także unikaniu eskalacji konfliktu.

Istnieje wiele różnych strategii zarządzania konfliktem, z których każda może być odpowiednia w zależności od kontekstu:

 1. Rozwiązanie problemu – skupia się na identyfikowaniu i rozwiązywaniu konkretnych problemów, które stanowią źródło konfliktu. To podejście wymaga aktywnego zaangażowania w rozwiązywanie problemów i szukanie win-win rozwiązań.
 2. Kompromis – polega na osiągnięciu porozumienia poprzez ustępstwa ze strony obu stron konfliktu. Kompromis może być użyteczny w sytuacjach, gdy pełne porozumienie jest trudne do osiągnięcia.
 3. Unikanie – polega na unikaniu konfrontacji i konfliktu. Jest stosowane, gdy sytuacja nie jest priorytetem do rozwiązania lub gdy konflikt jest zbyt emocjonalny.
 4. Współpraca – opiera się na wspólnym podejściu do rozwiązywania konfliktu. Strony pracują razem, aby znaleźć rozwiązanie, które satysfakcjonuje obie strony.
 5. Przemoc i agresja – to niestety niekonstruktywne strategie, w których jedna strona próbuje zdominować lub zniewolić drugą stronę.

Budowanie zrozumienia i empatii między członkami zespołu:

Budowanie zrozumienia i empatii jest kluczowe w zarządzaniu konfliktem. Oto kilka praktycznych kroków:

 1. Aktywne słuchanie – poświęć czas na słuchanie i próbę zrozumienia punktu widzenia drugiej strony.
 2. Wspólna komunikacja – zachęcaj do otwartej i szczerze rozmowy w zespole.
 3. Rozwiązywanie konfliktów na bieżąco – nie czekaj, aż konflikt się eskaluje; próbuj rozwiązywać problemy, gdy są jeszcze małe.
 4. Trening empatii – szkolenia i ćwiczenia mogą pomóc członkom zespołu w zrozumieniu i wspieraniu siebie nawzajem.

Unikanie eskalacji konfliktu to istotny aspekt skutecznego zarządzania konfliktem. Oto kilka sposobów:

 1. Rozwiązywanie konfliktu na wczesnym etapie – nie zaniedbuj problemów; rozwiązywanie ich na wczesnym etapie może uniknąć eskalacji.
 2. Zachowanie spokoju – nie pozwól, aby emocje wzięły górę nad rozumem podczas konfrontacji.
 3. Zapobieganie komunikacji niepożądanej – unikaj konfliktów związanych z błędną komunikacją, dbaj o jasność i zrozumienie.
 4. Unikanie plotkowania i obmawiania – nie uczestnicz w rozmowach, które mają na celu rozpowszechnianie plotek lub obmawianie innych pracowników. Pozostawianie się na uboczu takich sytuacji pomaga uniknąć konfliktów i utrzymuje profesjonalną atmosferę.
 5. Unikanie nadmiernej opieki nad młodszymi pracownikami – zamiast narzucania swojej pomocy i opinii, pozwalaj młodszym pracownikom na samodzielność i rozwijanie swoich umiejętności. Unikaj zachowań, które mogą być postrzegane jako nadmierne wtrącanie się w ich pracę.
 6. Nie wchodzenie w nie swoje konflikty – skup się na rozwiązywaniu swoich własnych problemów i konfliktów. Nie angażuj się w konflikty innych osób, jeśli nie masz do tego wyraźnej roli lub zadania.
 7. Unikanie narzucania swoich przekonań i wartości – szanuj różnice w przekonaniach i wartościach swoich współpracowników. Nie próbuj narzucać swojego punktu widzenia, jeśli to nie jest konieczne do rozwiązania konkretnej sytuacji.
 8. Unikanie nadmiernego konkurencjonizmu – konkurencja między pracownikami może prowadzić do konfliktów. Staraj się promować współpracę i ducha zespołu zamiast podkopywać innych w celu osiągnięcia własnych celów.
 9. Unikanie ignorowania problemów – nie ignoruj problemów, które pojawiają się w zespole. Działanie na wczesnym etapie może pomóc w uniknięciu eskalacji konfliktu. Rozmawiaj o problemach i staraj się znaleźć konstruktywne rozwiązania.
 10. Unikanie agresji werbalnej lub fizycznej – zachowuj zawsze profesjonalizm w komunikacji i działaniu. Unikaj obraźliwego lub agresywnego zachowania wobec innych pracowników.
 11. Unikanie przekraczania granic prywatności – szanuj prywatność innych pracowników. Nie zadawaj zbyt osobistych pytań ani nie ingeruj w ich prywatne sprawy, chyba że jest to absolutnie niezbędne w kontekście pracy.
 12. Unikanie eskalacji konfliktów w miejscu pracy to kluczowa umiejętność, która przyczynia się do utrzymania pozytywnej atmosfery, wzmacnia relacje w zespole i przyspiesza osiąganie celów organizacyjnych.

Skuteczne zarządzanie konfliktem to kluczowa umiejętność w miejscu pracy. Przy użyciu różnych strategii, negocjacji, budowania zrozumienia i unikania eskalacji, zespoły mogą tworzyć bardziej produktywne i harmonijne środowisko pracy. Zrozumienie tych koncepcji jest kluczowe dla skutecznego zarządzania konfliktem w każdej organizacji.

Przygotowała Tatiana Staroń

Zobacz również
Skip to content