07/07/2023

Badania pokazują, że przynajmniej 9% dzieci i młodzieży w Polsce potrzebuje wsparcia psychologicznego oraz psychiatrycznego. Ta dziedzina wciąż rozwija się w naszym kraju i mamy wiele do nadrobienia.

Nowy model ochrony zdrowia psychicznego zakłada współpracę wielu specjalistów: psychologów, psychoterapeutów, psychiatrów i terapeutów środowiskowych. Został stworzony po to, aby zapewnić pacjentom kompleksową opiekę, a także ograniczyć pobyty w oddziałach dziennych szpitali. Model zakłada bowiem, że najskuteczniejsze interwencje podejmowane są w środowisku podopiecznych: w domu czy szkole.

Kto to jest terapeuta środowiskowy?

To osoba, która udziela wsparcia i pomocy terapeutycznej osobie z zaburzeniami psychicznymi lub emocjonalnymi, a także jej rodzinie. Zadaniem terapeuty jest nawiązanie dobrego kontaktu z podopiecznymi, aby trafnie rozpoznać ich potrzeby oraz możliwości poprawy stanu. Dzięki takiemu działaniu, specjalista jest w stanie zaplanować odpowiednie działania terapeutyczne i indywidualny tok zajęć, a przede wszystkim – interweniować bezpośrednio w środowisku pacjenta. Chodzi tutaj na przykład o edukowanie rodziny podopiecznego w zakresie budowania poprawnych relacji, rozwiązywania sporów i rozumienia zaburzenia, z którym zmaga się chory.

Dlatego też terapeuta środowiskowy współpracuje z ośrodkami wsparcia, rehabilitacji i placówkami medycznymi. Takie postępowanie gwarantuje, że podopieczny będzie odpowiednio zaopiekowany, a terapia przyniesie lepsze skutki, ponieważ będzie idealnie dopasowana.

Jak zostać terapeutą środowiskowym?

Obecnie, aby podjąć pracę w tym zawodzie, trzeba posiadać przynajmniej wykształcenie średnie oraz ukończyć odpowiednie szkolenie. Jednak zdecydowanie w lepszej sytuacji są absolwenci studiów wyższych, ponieważ posiadają lepsze kwalifikacje. Dlatego idealna ścieżka do zostania terapeutą środowiskowym powinna objąć studia pedagogiczne lub psychologiczne, a następnie studia podyplomowe lub kurs.

Zawód ten łączy bowiem w sobie zagadnienia z zakresu pedagogiki, psychologii, psychiatrii i psychoterapii. Jednak jeszcze ważniejsze od formalnego wykształcenia są umiejętności miękkie, które zdobywamy w trakcie studiów, czyli wrażliwość oraz łatwość w nawiązywaniu kontaktów z ludźmi. W pracy terapeuty środowiskowego najważniejsze jest zdobycie zaufania podopiecznego, ponieważ od tej relacji zależy sukces prowadzonych działań.

Tacy specjaliści zatrudniani są w szkołach, przedszkolach, poradniach i oddziałach psychiatrycznych. Jeśli lubisz nieść pomoc ludziom, to z pewnością terapeuta środowiskowy jest zawodem dla Ciebie!

Zobacz również
Skip to content