02/02/2023

Wiele osób często myli ze sobą pojęcia kryminologii i kryminalistyki. Nie byłoby to problemem, gdyby nie fakt, że różnią się one między sobą, ponieważ przedmiotem ich badań są inne kwestie. Choć łączy je analiza zbrodni, to warto wiedzieć, czym każda z tych nauk się zajmuje i jakie występują różnice. To szczególnie istotne w momencie wyboru ścieżki edukacji i studiów, by podjąć dla siebie najlepszą i w pełni świadomą decyzję.

Czym jest kryminologia?

Kryminologia to nauka, która jest ściśle związana z nauką prawa karnego. Odnosi się ona do przestępstw w ujęciu praktycznym, ponieważ przedmiotem badań kryminologicznych jest sprawca przestępstwa. Zwraca się szczególną uwagę na przyczyny oraz uwarunkowania popełnionego przestępstwa. To właśnie główny cel prowadzonych badań – wskazanie przyczyn podejmowania różnego rodzaju przestępczości. Jego realizacja połączona z wykorzystaniem innych nauk może dowieść, jakie jest źródło różnorodnych zachowań ludzkich w ogóle. Stąd też kryminologia często łączy się z psychologią, psychiatrią oraz socjologią.

Co ciekawe, podstawowym narzędziem wykorzystywanym w tej dziedzinie są badania statystyczne. To dzięki nim jesteśmy w stanie określić rzeczywisty obraz przestępczości. W efekcie nauka ta jest bardzo praktyczna, ale jednocześnie wymaga precyzji i cierpliwości, ponieważ jest bardzo żmudna. Jednak jej dorobek może być wykorzystywany w wielu różnorodnych dziedzinach – np. w prawie czy polityce.

Czym jest kryminalistyka?

Z kolei kryminalistyka stanowi naukę, która skupia się na sposobach wykrywania przestępstw. Także i ona należy do obszarów bardzo praktycznych. Jej celem jest opracowanie skutecznych metod wykrywania przestępstw oraz sprawców. Ponadto kryminalistyka zajmuje się gromadzeniem dowodów na ich popełnienie. Aby móc skutecznie zrealizować takie cele, w nauce tej korzysta się z wielu innych – m.in. biologii, fizyki czy chemii. Za podstawowe źródła badawcze uznaje się analizy praktyki śledczej, badania eksperymentalne i dorobek innych nauk. Z uwagi na bardzo empiryczny charakter kryminalistyki, z jej dorobku korzystają głównie organy ścigania – jak np. policja.

Podejmując naukę o kryminalistyce, uwaga koncentrowana jest zarówno na ogólnych teoriach o czynnościach śledczych, jak i taktykach czy nawet na medycynie sądowej. Warto wiedzieć, że jest ona ściśle połączona z nauką prawa karnego. Nauka ta jest pokrewną dyscypliną dla kryminologii, ponieważ punktem centralnym ich zainteresowań jest sprawca popełnianego przestępstwa.

Różnice między kryminologią a kryminalistyką

Można zatem przyznać, że kryminalistyka stanowi nieco bardziej praktyczną dziedzinę – naukę biologiczno-techniczną – natomiast kryminologia czysto socjologiczną z uwagi na inną perspektywę co do podejmowanych badań nad przestępcą. Osoby, które zajmują się zawodowo kryminalistyką, na co dzień wykonują zadania wliczające się do trzech rodzajów – czynności dowodowych, wykrywczych oraz profilaktycznych. Kryminolog i ekspert kryminalistyki mają różne metody swojej pracy. Ten pierwszy często korzysta z wyników testów psychologicznych i badań, roczników, metod statycznych, natomiast ten drugi sprawdza miejsca zdarzenia, laboratoria, wykonuje badania biologiczne czy fizykochemiczne, do czego musi wykazać się umiejętnością używania specjalistycznych sprzętów.

Studia Bezpieczeństwo Wewnętrzne – specjalność Kryminologia i Kryminalistyka

Czy wiesz że możesz podjąć studia magisterskie na kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne i zdobędziesz wiedzę na temat zagadnień z zakresu Kryminologii i Kryminalistyki. Studia są bardzo popularnym wyborem z tą specjalnością.

Zobacz również
Skip to content