Informacje

1900 zł

cena za semestr*

2

liczba semestrów

  • – 192 godziny zajęć
  • – egzamin ustny
Uczestnik studiów podyplomowych zdobędzie umiejętności z zakresu stosowania praktycznej psychologii w postępowaniu przygotowawczym i w procesie karnym; będzie miał wiedzę i umiejętności między innymi z takich przedmiotów, jak Przesłuchanie poznawcze – wywiad kognitywny, Przesłuchanie podejrzanego – wykrywanie kłamstwa z zastosowaniem analizy behawioralnej, Neuroanatomia przemocy i przestępczości, Profilowanie osobowości sprawców zdarzeń przestępczych, Wiktymologia, Kryminalistyka i Kryminologia, Analiza wiarygodności pisemnych zeznań i wyjaśnień.

Zajęcia studiów podyplomowych z kierunku psychologia śledcza prowadzić będą kompetentni wykładowcy, a pośród nich eksperci posiadający wieloletnie doświadczenie w wykorzystywaniu psychologii śledczej w praktyce, którzy uchylą drzwi do „kuchni” swojego zawodu.

„Żaden inny zawód nie wymaga tak solidnej wiedzy psychologicznej (praktycznej i teoretycznej) jak zawód prawnika karnisty. Raczej można by zrezygnować z wiedzy prawniczej niż psychologicznej.”

Erich SELLO

PODSTAWA PRAWNA:rnrnProgram studiów podyplomowych opracowano zgodnie z wytycznymi zawartymi w Ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668), w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz.U. 2018, poz. 1861 z późn. zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (załącznik nr 1, Standard kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela).

Informacje dodatkowe:

Wykładowcy

Beata Kalman

Specjalistka ds. fonoskopii, językoznawca, posiadająca wieloletnie doświadczenie zawodowe zarówno w obszarze logopedii jak i audiologii. Od kilku lat członek zespołu Biura Ekspertyz Sądowych w Lublinie jako Specjalista ds. fonoskopii. Jest biegłą sądową (z zakresu fonoskopii i odsłuchu nagrań zakłóconych) przy Sądzie Okręgowym
w Lublinie.

Anna Witczak

Psycholog, specjalistka z zakresu terapii i rehabilitacji neuropsychologicznej, niderlandystka i psychoterapeuta poznawczo-behawioralny, wykładowca na Uniwersytecie Wrocławskim.

Zajmuje się badaniami psychologicznymi i lingwistycznymi. W ramach projektu  badawczego zajmuje się analizą listów anonimowych i poszukuje odpowiedzi na pytanie, czy istnieją psychologiczne i lingwistyczne wyznaczniki i cechy charakterystyczne dla listów sporządzonych przez nieznanych autorów, którzy świadomie dążą do zatajenia własnej tożsamości.

Partnerzy Uczelni

Klaster.it

Policja

Microsoft

Uczelnia IT

Micosoft Azure

BBN

Technopark Pomerania

Tieto

enato.pl

InfinIT Codelab

Cloudica

Fundacja IT

OpenEDG

Kanbo

Umlaut

Sejm RP

Komisja BIO w Europarlamencie

Mój Dom

Dom Pomocy Społecznej

12 Dywizja

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Szczecinie

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Szczecinie

Komenda Wojewódzka PSP

Schronisko dla nieletnich w Szczecinie

Miasto Szczecin

C++

Sense

Uzdrowisko Kołobrzeg

Przedszkole nr 2 Hejnałek

Muzeum Narodowe

ZP Grodzisk

SOSW w Tanowie

SOSW nr 2 w Szczecinie

ZUW w Szczecinie

Object Connect

Poradnia Nowogard

Skip to content