STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Drogę ku uzyskaniu wyższego wykształcenia rozpoczynają studia licencjackie, tzw. studia pierwszego stopnia. Trwają one 6 semestrów i kończą się egzaminem licencjackim oraz obroną pracy dyplomowej. Ich pozytywne ukończenie otwiera drogę do dalszej edukacji na studiach drugiego stopnia.

Program studiów pierwszego stopnia obejmuje zarówno przedmioty ogólne, jak i związane ściśle z wybranym kierunkiem oraz specjalizacją. Są one prowadzone w formie wykładów oraz ćwiczeń, zapewniamy również bogatą ofertę zajęć z języków obcych.

Nauka odbywa się w trybie stacjonarnym oraz niestacjonarnym na kierunkach takich jak pedagogika, praca socjalna oraz bezpieczeństwo wewnętrzne. W ich ramach oferujemy takie specjalności jak penitencjarystyka, służba policyjna i bezpieczeństwo publiczne, zarządzanie kryzysowe, przygotowanie obronne i bezpieczeństwo militarne, asystent rodziny, wsparcie środowisk senioralnych, edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna, prewencja patologii i zagrożeń społecznych, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i więcej.

Kierunek Tryb Cena
Pedagogika (studia I stopnia) Specjalizacje: semestr studia stacjonarne
semestr studia niestacjonarne
330 zł/ m-c
330 zł/ m-c
Bezpieczeństwo wewnętrzne (studia I stopnia) Specjalizacje: semestr studia stacjonarne
semestr studia niestacjonarne
440 zł/ m-c
340 zł/ m-c
Dietetyka* Specjalizacje: semestr studia stacjonarne
semestr studia niestacjonarne
550 zł/ m-c
450 zł/ m-c
Kosmetologia* (studia I stopnia) Specjalizacje:
  • SPA i odnowa biologiczna
  • Podologia

 

semestr studia stacjonarne
semestr studia niestacjonarne
550 zł/ m-c
450 zł/ m-c
Psychologia w biznesie* Specjalizacje:

Studia przeznaczone są dla osób chcących poznać nowoczesne metody pracy z różnymi typami osobowości, zdobyć menadżerskie kompetencje, wiedzę psychologiczną niezbędną dla prawidłowego i efektywnego zarządzania ludźmi, relacjami, procesami.

To kierunek dla pragnących budować i motywować, opierając na zdrowych i rzetelnie skonstruowanych zależnościach i relacjach.

semestr studia stacjonarne
semestr studia niestacjonarne
500 zł/ m-c
400 zł/ m-c

Partnerzy Uczelni


12 Dywizja
12 Dywizja
Biuro Bezpieczeństwa Narodowego
Biuro Bezpieczeństwa Narodowego
SENSE
SENSE
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
Przedszkole nr 2 Hejnałek
Przedszkole nr 2 Hejnałek
INFINIT CODELAB
INFINIT CODELAB
Klaster IT
Klaster IT
Komenda Wojewódzka PSP
Komenda Wojewódzka PSP
Komisja BIO w Europarlamencie
Komisja BIO w Europarlamencie
Miasto Szczecin
Miasto Szczecin
Microsoft
Microsoft
Microsoft Azure
Microsoft Azure
Muzeum Narodowe
Muzeum Narodowe
Object connect
Object connect
Policja
Policja
Poradnia Nowogard
Poradnia Nowogard
Schronisko dla nieletnich w Szczecinie
Schronisko dla nieletnich w Szczecinie
Sejm RP
Sejm RP
SOSW nr2 w Szczecinie
SOSW nr2 w Szczecinie
SOSW Tanowo
SOSW Tanowo
Tieto
Tieto
Uzdrowisko Kołobrzeg
Uzdrowisko Kołobrzeg
Wojewódzki Sztab Wojskowy w Szczecinie
Wojewódzki Sztab Wojskowy w Szczecinie
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Szczecinie
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Szczecinie
ZP Grodzisk
ZP Grodzisk
ZUW w Szczecinie
ZUW w Szczecinie
KANBO
KANBO