CEL PROJEKTU:

Projekt ma na celu rozwój kultury różnorodności, aby ułatwić integrację społeczną młodych ludzi należących do mniejszości kulturowych.

  • NAZWA PROJEKTU: Youth RE.S.P.E.C.T.
  • NUMER UMOWY PROJEKTU: 2019-2-CY02-KA205001641
  • CZAS TRWANIA PROJEKTU: 01/09/2019- 28/02/2021

EFEKTY PROJEKTU:

wkrótce

PARTNERZY:

 

LINK DO STRONY INTERNETOWEJ PROJEKTU: https://www.facebook.com/youthREspect/

Partnerzy Uczelni

Skip to content