CEL PROJEKTU:

Wspieranie integracji społecznej młodych osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, zwłaszcza ze środowisk imigranckich poprzez adaptację reguł sportów lekkoatletycznych do promowania sportów ulicznych.

 • NAZWA PROJEKTU: Track & Field, a race towards the future: inclusion in sport of young people from disadvantaged backgrounds (T&F4All)
 • NUMER UMOWY PROJEKTU:  613541-EPP-1-2019-1-IT-SPO-SCP
 • CZAS TRWANIA PROJEKTU: 01/01/2020- 30/10/2022
 • WWW: https://www.trackandfield4all.eu/

EFEKT PROJEKTU:

 • Raport porównawczy na temat poziomu edukacji ulicznej i sportów ulicznych w Europie
 • Metodologia szkoleniowa dla streetworkerów
 • Przewodnik z zasadami adaptacji reguł lekkoatletycznych do sportów ulicznych

PARTNERZY:

 • Trionfo Ligure (Włochy)
 • Izmir Youth Centers Sports Club (Turcja)
 • Association for Developing Voluntary Work Novo Mesto (Słowenia)
 • Municipality of Pegeia (Cypr)
 • Intercultural Institute Timisoara (Rumunia)
 • Team of Associate Trainers (Włochy)
 • Geseme (Hiszpania)

zapisy na studia
Erasmus

Partnerzy Uczelni

Organizacja IT w województwie zachodniopomorskim

Komenda Wojewódzka Policji Szczecin

Microsoft Polska - platforma do nauczania zdalnego i studia online

Uczelnia IT z szkoleniami

Microsoft Azure – platforma chmurowa firmy Microsoft stworzona w modelu PaaS.

Biuro Bezpieczeństwa Narodowego z siedzibą w Szczecinie

Skip to content