CEL PROJEKTU:

Celem projektu Skill for Freedom jest podniesienie kompetencji twardych i miękkich więźniów oraz byłych więźniów poprzez działania edukacyjne związane ze sztuką. W ramach projektu zostanie przygotowane szkolenie kierowane do osób działających na rzecz edukacji skazanych i byłych skazanych. Partnerzy stworzą również narzędzie, które pomoże w ocenie umiejętności pod kątem możliwości zatrudnienia.

  • NAZWA PROJEKTU: Skills for freedom – Artistic paths to develop the professional skills of prisoners
  • NUMER UMOWY PROJEKTU: 2015-1-IT02-KA204-015070
  • CZAS TRWANIA PROJEKTU: 01/09/2015-31/08/2018
  • STRONA PROJEKTU: www.skills4freedom.eu

EFEKTY PROJEKTU:

  • Wyniki badań w zakresie realizowanych artystycznych działań pedagogicznych w więzieniach
  • Metodologia szkoleniowa kierowana do osób działających na rzecz edukacji więźniów i byłych więźniów oraz przygotowanie Przewodnika Dobrych Praktyk,
  • Ogólnodostępna platforma internetowa na której zamieszczane będą ogłoszenia o pracę w obszarze kultury dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
  • GLOBAL REPORT FOR THE IO 1 FINAL VERSION

PARTNERZY:

zapisy na studia
Erasmus

Partnerzy Uczelni

Organizacja IT w województwie zachodniopomorskim

Komenda Wojewódzka Policji Szczecin

Microsoft Polska - platforma do nauczania zdalnego i studia online

Uczelnia IT z szkoleniami

Microsoft Azure – platforma chmurowa firmy Microsoft stworzona w modelu PaaS.

Biuro Bezpieczeństwa Narodowego z siedzibą w Szczecinie

Skip to content