CEL PROJEKTU:

Celem projektu SFM ON FOREST jest podniesienie jakości zarządzania obszarami leśnymi na zasadach zrównoważonego rozwoju poprzez przygotowanie oraz przeprowadzenie szkolenia dla inżynierów leśnictwa. Szkolenie będzie poprzedzone badaniami przeprowadzonymi przez partnerów projektu (), których celem będzie przedstawienie stanu zarządzania obszarami leśnymi oraz wymiana dobrych praktyk. Przeprowadzenie szkolenia nastąpi w wyniku transferu innowacji, a w ramach podsumowania, zostanie sporządzony raport z uwagami wszystkich partnerów.

 • NAZWA PROJEKTU: SFM on Forest: Developing the Vocational Education Modules for Implementing Sustainable Forest Management
 • NUMER UMOWY PROJEKTU: 2013-1-TR1-LEO05-47503
 • CZAS TRWANIA PROJEKTU: 01/12/2013-30/11/2015
 • STRONA PROJEKTU: www.forestvet.net

EFEKTY PROJEKTU:

 • Analiza SWOT na temat stanu zarządzania obszarami leśnymi w kontekście zrównoważonego rozwoju przygotowana przez wszystkich partnerów
 • Opracowanie metodologii oraz przeprowadzenie szkolenia dla inżynierów leśnictwa,
 • Europejski raport ze szkolenia dla inżynierów leśnictwa uwzględniający komentarze i sugestie wszystkich partnerów

 

DO POBRANIA:

PARTNERZY:

 • University of Forestry (Bułgaria) ltu.bg/en/
 • Forest Sciences Centre of Catalonia (Hiszpania) ctfc.cat
 • Zavod za Gozdove Slovenije – Slovenian Forest Service (Słowenia) zgs.si/eng
 • Kastamonu Regional Directorate of Forestry (Turcja) ogm.gov.tr
 • Kastamonu University Faculty of Forestry (Turcja) orman.kastamonu.edu.tr
 • Taskopru Association of Agriculture, Livestock Breeding, Fishing and Protection of Cultural Values (Turcja)

Partnerzy Uczelni

Skip to content