CEL PROJEKTU:

LEVEL UP! To projekt, którego celem jest opracowanie metodologii opartej na włączeniu w program nauczania elementów gier (grywalizacji – ang. gamification) aby w ten sposób przeciwdziałać ksenofobii, przełamywać izolację i bariery kulturowe, a przez to ułatwić integrację uczniów z rodzin imigranckich. W ramach projektu w szczecińskich szkołach zostaną przeprowadzone lekcje pilotażowe z zastosowaniem innowacyjnej metodologii. Powstanie także narzędzie online dla nauczycieli.

 • NAZWA PROJEKTU: Designing game-based practices for migrant children inclusion
 • NUMER UMOWY PROJEKTU: 2018-1-ES01-KA201-050626
 • CZAS TRWANIA PROJEKTU: 2/11/2018-1/11/2020
 • STRONA PROJEKTU: http://www.levelup4inclusion.eu/

EFEKT PROJEKTU:

 • Analiza dobrych praktyk z zastosowaniem grywalizacji
 • Szkolenia dla nauczycieli
 • Interaktywne narzędzie online dla nauczycieli
 • Sesje pilotażowe w szkołach z zastosowaniem grywalizacji

PARTNERZY:

 • Miasto Altea (Hiszpania)
 • Associazione 2050 2050.it (Włochy)
 • DRUSTVO ZA RAZVIJANJE PROSTOVOLJNEGA DELA NOVO MESTO nevladnik.info.sl (Słowenia)
 • Daugavpils pilsetas Izglitibas parvalde izglitiba.daugavpils.lv (Łotwa)
 • CASA CORPULUI DIDACTIC TELEORMAN ccd.isjtr.ro (Rumunia)
 • Wesley Janos Ovoda,Altalanos Iskola, Szakiskola es Gimnazium (Węgry)

zapisy na studia
Erasmus

Partnerzy Uczelni

Organizacja IT w województwie zachodniopomorskim

Komenda Wojewódzka Policji Szczecin

Microsoft Polska - platforma do nauczania zdalnego i studia online

Uczelnia IT z szkoleniami

Microsoft Azure – platforma chmurowa firmy Microsoft stworzona w modelu PaaS.

Biuro Bezpieczeństwa Narodowego z siedzibą w Szczecinie

Skip to content