CEL PROJEKTU:

Celem projektu jest propagowanie metod hipoterapii i hydroterapii w rehabilitacji niepełnosprawnych dzieci.

  • NAZWA PROJEKTU: INTEGRATING DISABLED PEOPLE INTO SOCIAL LIFE WITH THE HYPOTHERAPY- HYDROTHERAPY METHOD
  • NUMER UMOWY PROJEKTU: 603045-EPP-1-2018-1-TR-SPO-SSCP
  • CZAS TRWANIA PROJEKTU: 01/01/2019- 30/06/2020

EFEKT PROJEKTU:

  • Przewodnik dobrych praktyk w zakresie hypo i hydro terapii

PARTNERZY:

İnönü Üniversitesi- Koordynator (Turcja)

Município de Lousada (Portugalia)

Sportskom savezu osoba s invaliditetom Grada Rijeke (Chorwacja)

zapisy na studia
Erasmus

Partnerzy Uczelni

Organizacja IT w województwie zachodniopomorskim
Komenda Wojewódzka Policji Szczecin
Microsoft Polska - platforma do nauczania zdalnego i studia online
Uczelnia IT z szkoleniami
Microsoft Azure – platforma chmurowa firmy Microsoft stworzona w modelu PaaS.
Biuro Bezpieczeństwa Narodowego z siedzibą w Szczecinie
Skip to content